15. juuni 1997 kell 22:00

Kriis tippürituse eel

Prantsusmaa jahmatas oma partnereid läinud nädalal teatega, et soovib lisaaega EMU nn stabiilsuspakti kaalumiseks. Tegemist on raamdokumendiga, mis peab vältima suure eelarvedefitsiidi teket ükskõik millises ELi riigis pärast rahaliidu käivitumist 1999. a. 1. jaanuaril.

Prantsusmaa sotsialistist peaminister Lionel Jospin nõuab valuutaliidule põhimõtteliselt uut lähenemist, kus majanduskasvul ning uute töökohtade loomisel oleks sama suur tähtsus kui Saksamaa nõutud eelarvedistsipliinil. Samuti ei poolda Jospin täiendavaid kokkuhoiumeetmeid.

Saksamaa seevastu toonitas veel eile, et on kategooriliselt vastu kulukate hõiveprogrammide kasutamisele tööpuuduse leevendamiseks. Bonni väiteil saab tööpuudust vähendada vaid strukturaalsete reformidega.

Saksamaa eesmärk on iseseisev keskpank ning tugev euro. Keskpanga rahapoliitika ning valitsuste eelarvepoliitika peavad olema rangelt lahus, eelarvedistsipliini garanteerima stabiilsuspakt.

Prantsusmaa näeb meeleldi nõrgemat eurot, mis soodustaks eksporditööstuse konkurentsivõimet USA ja Jaapaniga. Stabiilsuspakt peab stimuleerima ka majanduskasvu ning töökohtade loomist. Iseseisev keskpank vajab vastukaaluks sama mõjusat poliitilist institutsiooni, kusjuures raha- ja fiskaalpoliitika vahele ei ole selget piiri vaja.

Need vastuolud Prantsusmaa ja Saksamaa vahel lahenesid viimasel tippkohtumisel Dublinis näiliselt Saksamaa kasuks, kui stabiilsuspakt esmakordselt heaks kiideti. Nüüd tõusid need pinnale ajal, mil EMU projekti ümbritseb suur ebakindlus.

Kriisi lahendamiseks on valmimas klassikaline ELi kompromiss, kus stabiilsuspaktile on kavas lisada töökohtade loomise ning majanduspoliitika koordineerimise tähtsust rõhutavad resolutsioonid. Saksamaa nõuab, et dokumendid ei sisaldaks rahalisi kohustusi.

Tüli varjutab Amsterdami tippkohtumise tegelikku eesmärki. Kohtumise kulminatsiooniks pidi saama valitsustevahelise konverentsi lõpetamine ning uue Euroopa lepingu kinnitamine, mis määratleb Euroopa arengusuunad uuel sajandil ning valmistab liitu ette laienemiseks. REUTER-ÄP

Hetkel kuum