7. jaanuar 1998 kell 22:00

Mobiiltelefoni mõju haigele südamele

Mobiiltelefonide toimest organismile on liikvel mitmeid kuulujutte, kuid teadusajakirjades esitatu kohta on üldsusel vähe teavet. Meie ümbrus on elektromagnetväljadega saastatud ja see põhjustab tervisele teatud riske, kuid nende väljade toime hindamine on raske ülesanne, eriti kui see puudutab suhteliselt väikese võimsusega periooditi toimivaid kiirgusallikaid.

Südamestimulaatoreid paigaldatakse Eestis ca 500 inimesele aastas ja nende hulgas on viimasel ajal ka palju noori. Meditsiinivaldkonnas on siiani hästi uuritud mobiiltelefonide kasutamise riske just neil südamehaigetel, kellele on paigaldatud südamestimulaator. Samas aga puuduvad arvestatavad uuringud südame rütmihäirete tekkesageduse muutuste või provotseerumise kohta mobiiltelefonide kasutajatel.

Kahjuks ei saa südamestimulaatorit tundetuks muuta, sest ta peab ära tundma südame erinevaid impulsse, et vajadusel sisse või välja lülituda, sagedust reguleerida; välistele mõjuritele avatus on vajalik, et kontrolli ja programmeerimist saaks teha keha pinnalt. Stimulaatoriga patsientide ohutus sõltub nende endi ja nendega tegelevate arstide teadlikkusest, elektroonika tootjate ja müüjate ning riiklike standardite loojate vastutustundest.

GSM-telefonid põhjustavad sagedamini südamestimulaatorite töö häireid kui analoogtelefonid. Ooteasendis telefon stimulaatorite tööd ei häiri. Uuringutes kasutatud eri firmade telefonide vahel olulisi erinevusi ei leitud, kuid autovarustuse kasutamisel tekivad häired sagedamini.

Võib tekkida küsimus -- kas osa südamehaigeid peaks loobuma mobiiltelefonist. Nii kriitiline olukord pole. On teada, et häirete tekkeks peab olema stimulaatori ja telefoni vahe 20 cm või vähem. Seega ei tohiks telefoni lubada stimulaatorile lähemale kui 20--30 cm. Kuna paremakäelistele inimestele paigaldatakse stimulaator vasaku rinnalihase piirkonda, siis neil on soovitatav rääkides kasutada paremat kätt ja kõrva. Ka ei soovita telefoni kanda vasakpoolses rinnataskus. Autos ei istuta telefonile liialt lähedal. Seega vaatamata võimsatele seadmetele ei ole tervisehäirete risk suur. Eelnevat arvestades võivad mobiiltelefoni kasutajad oma südameprobleemide halvenemist vältida.

Hetkel kuum