9 veebruar 1999

Nomura keskendab juhtimist

Nomura on otsustanud allutada kõik globaalsed obligatsiooni- ja aktsiatehingud ning investeeringud neljale Tokyo peakontoris asuvale juhtkonnaliikmele. Uus otsus lõpetab detsentraliseeritud juhtimisstiili, mida firma on püüdnud rakendada viimase kümne aasta jooksul ning mis on andnud Nomura väliskontorite mittejaapanlastest personalile õige suure vabaduse ja kes nüüd on mures oma vabaduse kaotamise pärast.

Tsentraliseerimisotsus on tingitud eelkõige suured kahjumid, mille on põhjustanud Venemaa finantskriis ja USA kinnisvaraga seotud ebaõnnestunud väärtpaberitehingud. Kokku ulatuvad Nomura kahjumid vähemalt 16,6 mld Eesti kroonini, mis analüütikute arvates tähendab, et firma lõpetab 31. märtsil täituva finantsaasta 24,6 mld Eesti krooni suuruse maksude-eelse kahjumiga.

Nomura direktor ja pressijuht Masanori Itatani ütles, et enne Venemaa kriisi pidas Nomura kohalikku autonoomiat heaks asjaks, kuid Vene kriis on järsult sundinud suhtumist muutma ja eelistama keskset juhtimist.

Nomura juhtide meelest aitab suurem tsentraliseeritus parandada firma konkurentsivõimet, kuna piirkondlikud juhid hakkavad koos tööle ja on paremini informeeritud firma terviktegevusest.

Nomura suured kahjumid on süvendanud firmasisest Nomura presidendi Junichi Ujiie kritiseerimist. Ujiie nimetati ametisse 18 kuud tagasi ja teda peetakse Nomura juhtkonnas kõige rahvusvaheliselt meelestatumaks juhiks. Enne firma presidendiks saamist juhtis ta Nomura USA-tehinguid. Kriitika tagamõtteks on kahjumitele süüdlase otsimine.

Jaanuari lõpus määras Jaapani kohus Nomura Securitiesele 100 mln Jaapani jeeni ehk 11,77 mln Eesti krooni suuruse trahvi, ning kolmele firma eksdirektorile määrati kolmeaastane tingimisi vanglakaristus.

1997. aastani oli Jaapanis tavaline, et suuremad firmad kutsusid oma aktsionäride aastakoosolekule maffiagruppide (nn sokaiya) esindajaid, kes ei lasknud kriitilisematel aktsionäridel sõna võtta.

Jaapani majanduspolitsei korraldas möödunud talvel Nomuras ja veel neljas suures maaklerifirmas arreteerimisi, et uurida maffia ja firmade vahelisi sidemeid.

Ehkki firmad püüdsid kinnitada, et nad ei maksa enam maffiale raha, selgus uurimise käigus vastupidine. See viiski Nomura eksjuhid kohtupinki.

Kohus tegi kindlaks, et 1995. a märtsis kutsuti maffiajõugu pealik Ryuichi Koike Nomura Scuritiese peakontorisse, kus Nomura tollane president Hideo Sakamaki maksis talle sularahas 320 mln jeeni. Enne seda oli Koike teistelt direktoritelt saanud veel 50 mln jeeni.

Autor: FT

Hetkel kuum