Raul Seppa • 3. august 1999 kell 22:00

Tehniline analüüs

Hansapank. Hansapanga aktsia viimase tõusu näol 72 kroonilt 85 kroonile ehk ca 18% on tegu ilmselt võimendatud korrektsiooniga, mis järgnes langusele 90,0 kr tasemelt. Eelmise nädala langusega (84,5-lt 80,5-le) on Hansapanga aktsia uuesti võtnud suuna allapoole, prognooside kohaselt peaks see ka jätkuma. Esimene nähtav toetustase on 75,0 kroonil, selle läbimisel on järgmine toetustase 70,0 kroonil.

Nimetatud tasemete saavutamisel, mis peaks toimuma kuu esimesel poolel, ja nendele pidama jäämise korral võib oodata Hansapanga aktsia uue tõusufaasi algust. Juhuks kui prognoositav langus jääb minimaalseks, peaks suuremate positiivsete liikumiste eelduseks olema hinnapiiri 86,0 (sulgemishinna näol) läbimine.

Ühispank. Viimased üheksa nädalat on Ühispanga aktsiaga kaubeldud valdavalt tasemel 26,0--26,8. Nagu varasemates prognoosides mainitud, on Ühispanga aktsia pikaajaline stabiilsus muutnud selle hetkel tehnilisele analüüsile raskesti prognoositavaks. Aktsia hind on küll väljunud hinnakanali piiridest, kuid selle tähtsust vähendab oluliselt fakt, et hind ei ole toetustaset läbinud languse käigus, vaid see on toimunud stabiilse ja trenditu kauplemisega.

Tulevikku vaadates on raske ühele või teisele liikumissuunale eelistust anda. Arvestades kujunenud olukorda, on turul käitumiseks kolm võimalust: 1) Ühispanga aktsiast eemale hoida, 2) võtta pikk positsioon kõrgendatud valmisolekuga kohe väljuda, juhul kui hind hakkab allapoole liikuma või 3) kombineerida positsioonid optsioone kasutades.

Norma. Norma aktsia järsk ja kiire tõus viis aktsia hinna jooksva aasta kõrgeimale tasemele, saavutades eelmisel nädalal kõrgeimaks hinnaks 39,7 krooni. Praegu tundub aktsia tugev tõusutrend vaibuvat, mis viitab kas pausile (korrektsioon) suuremas tõusutrendis või algavale langusele.

Igal juhul võib oodata järsu tõusutrendi raugemist ja juhul, kui eelnev tõus peaks jätkuma, selle asendumist lamedama trendiga. Sellest tulenevalt võib vähemalt lühiajalist hinnalangust prognoosida kuni tasemeni 32,0--34,0 kr.

Koostanud Raul Seppa (seisuga 30.07)

Tehnilise analüüsi alus on hinna ajalooline graafik. Graafikul kasutatavad vahendid on trendijooned (trendlines, channels, support, resistance) ja mustrid (patterns), mis annavad palju informatsiooni hinna edasise liikumise potentsiaali kohta.

Võib öelda, et hind ei hakka langema põhjusel, et moodustub näiteks head-and-shoulders muster, vaid head-and-shoulders muster peegeldab turuosaliste negatiivseid ootusi, mis teatud kauplemispsühholoogia juures kujundab välja mustri hinnagraafikul.

Teise olulise tehnilise analüüsi vahendite grupi moodustavad indikaatorid, mis oma olemuselt on matemaatilised valemid. Indikaatorite eesmärk on välja tuua hinna liikumises toimuvaid protsesse, mida visuaalse graafiku jälgimisel ei ole võimalik näha või mis on raskesti tajutavad.

Oluline on meeles pidada, et ükski tehnilise analüüsi vahend ei ole absoluutne. Tehnilise analüüsi tuum seisnebvahendite (hinnagraafik ja indikaatorid) omavaheliste seoste ja liikumistes tundmises erinevatel ajahetkedel.

Näitena võib tuua väga levinud tehnilise analüüsi tõlgendamise, kus RSI (Relative Strength Index, üks levinumaid indikaatoreid, mis näitab, kas aktsia on üle müüdud või üle ostetud) jõudmisel ülemüüdud tsooni prognoositakse automaatselt peatset hinna langust. Tegelikkuses on RSI tõlgendus tunduvalt keerulisem ja oleneb veel mõningatest teguritest.

Vaieldamatult annab tehniline analüüs kõige paremaid tulemusi, kui seda kasutada järjepidevalt ja vastavalt väljatöötatud kauplemisstrateegiale.

Kuna tehniline analüüs on suunatud trendide analüüsimisele (vastupidiselt fundamentaalanalüüsile, mis üritab määrata aktsia õiget väärtust), siis järelikult on tehniline analüüs efektiivne ostu- ja müügihetkede määratlemisel.

Kauplemisstrateegia väljatöötamiseks tuleb läbida järgmised sammud: 1) valida aktsia; 2) määratleda kauplemise periood; 3) hinnata oma riskivalmidust ja ajastada turule sisenemine; 4) kasutada kahjumiga kauplemise peatamise (stop loss) strateegiat.

Hetkel kuum