28. september 1999 kell 22:00

Ehituslitsentsi on kerge võltsida

Tavaliselt esitab ehitaja litsentsi notariaalselt tõendamata koopia, vastutavate spetsialistide nimekirja kinnitavad vaid litsentsikomisjoni liikmete allkirjad.

Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eestis praegu 2729 litsentseeritud ehitusettevõtet, kus töötab 4627 vastutavat spetsialisti -- keskmiselt 1,7 firma kohta. Litsentsiga kaasnevat vastutavate spetsialistide nimekirja võltsitakse kõige sagedamini, kuid seda teevad vaid väikefirmad, kes tahavad ehituskonkurssidel esinduslikumana mõjuda.

Kuna litsents antakse välja kuni kolmeks aastaks, on spetsialistide nimekiri tihti vananenud, muudatuste sisseviimise eest peab ehitusfirma maksma 250 krooni vormistamistasu OÜle Ehitusteave. Litsentsimise kord sätestab, et vastava tööala vastutava spetsialisti lahkumisel kaotab litsents kehtivuse.

Kui töölt lahkunud spetsialisti ei kustutata vastutavate isikute nimekirjast, võib see saada järgmises töökohas litsentsi andmisel takistuseks, sest üks isik võib olla vastutav isik ainult kahel litsentsil.

Litsents pole ehitusega seotud kohtuvaidlustes siiski osutunud määravaks teguriks, sest tavaliselt lahendatakse kahjujuhtumeid, mille on põhjustanud vilets ehituskvaliteet.

Litsentsikomisjon võib litsentsi tühistada, kui selle taotlemisel on esitatud valeandmeid või korduvalt rikutud ehitusalaseid õigusakte ja ehitusnorme. Litsentsi kehtivuse peatamise või tühistamise aluseks on kohaliku omavalitsuse, tarbijakaitse või mõne teise vastavaid õigusi omava ametiasutuse pöördumine litsentsikomisjoni poole. Taotlusele lisatakse koopiad ettekirjutustest, tühistatud lubadest jm asjassepuutuvatest dokumentidest.

Ehitustegevuse litsentsikomisjoni sekretäri Andres Leesmendi sõnul on nimetatud kord vajalik selleks, et komisjoni ei tülitataks juhul, kui süüdi on nii tellija kui ka ehitaja -- puuduvad osapoolte kohustusi ja õigusi fikseeriv tööettevõtuleping, nõuetele vastav projekt, ehituslubajne.

Ehituslitsentsi olemasolu saab kontrollida litsentsikomisjoni sekretärile helistades või ministeeriumi nõusolekul OÜ-le Ehitusteave järelepärimist tehes, mis on tasuline. Litsentsi olemasolu on õigus kontrollida mitmetel ametkondadel, vähempakkumise korraldajal ja ehituse tellijal või selle rahastajal, kes muutuvad selleks aga alles ehituslepingu allkirjastamise järel.

Litsentseerimise eesmärk on selgitada ettevõtja või füüsilise isiku sobivus ehitusteenuste osutamiseks või ehitusjärelevalve tegemiseks professionaalsel tasemel.

Litsentsi saamise põhitingimus on, et ettevõtjal on tööl vastavat tegevusala tundvad, eriharidust ja töökogemust omavad vastutavad spetsialistid. Litsentsi juurde kuulub lisaleht vastutavate spetsialistide andmetega.

Litsents ei ole salajane dokument, vaid esimene, mille ettevõtja peab lauale panema, et oma õigusi ja pädevust tõestada. Alati tuleks kontrollida, kas litsentsi lisal olevad ja tegelikult töid juhtivad inimesed on samad.

Kui tööde litsentseeritud juhtimist mõeldakse ehitusobjekti tasemel, siis vastavalt litsentsi pikendamise tingimustele (küsitakse teostatud objektide loetelu) on litsentsikomisjonile teada firmade ehitusobjektide arv ja suurus. Siit tuleneb mitu küsimust: kuidas on sel juhul võimalik, et mõne keskmise või isegi suure ehitusfirma litsentsil on ainsateks vastutavateks isikuteks mõned (vahel ka ainult üks) ettevõtte omanikud ja kuidas see tegelikkuses toimib näiteks 20 paralleelselt ehitatava objekti puhul? Või kuidas kontrollida, et suure ja aeganõudva ehitusobjekti kõik objektijuhid on ka litsentsil vastutavate isikutena kirjas?

Ehituspakkumisi võrreldes on tulnud ette küll, et litsentsi lisana esitatud vastutavate spetsialistide nimekiri on vananenud, st on kuulunud varasema litsentsi juurde.

TSM pole nõudnud, et litsentsi koopia oleks notariaalselt kinnitatud, kahtluse korral oleme litsentsi olemasolu kontrollinud keskkonnaministeeriumisse helistades. Korrektselt vormistamata dokumendid võivad saada põhjuseks, et neid esitanud firma langeb konkurentsist välja, sest tekib kahtlus tema töökorralduse kohta üldse.

Eratellijate korraldatavatele ehituskonkurssidele kutsutakse tavaliselt kindlad tuntud firmad, kelle puhul otsustavad varasemad tööd ja vastutavate spetsialistide kogemus.

Autor: Imbi E. Kaljuste

Hetkel kuum