Kadi Heinsalu • 5. oktoober 1999 kell 22:00

Endel Sifil on Bekkeri sadamas seadusevastased krundid

Tallinna linnavalitsus tegi sisekontrolli aktile tuginedes hooneregistrile ettepaneku tühistada kaks aastat tagasi tehtud aadressimuudatuste kanded, millega Marati 14 krundi kõrvale moodustati krundid Marati 14b ja Klaasi 19. Marati 14b asub kütusefirmale N-Terminaal müüdud Bekkeri sadama 4. kai, mis on parim osa sadamast.

Sadamat haldava Balti Baasi ASi pankrotihaldur Ly Müürsoo ütles, et Endel Siff on saanud teiste võlausaldajate huve kahjustades oma huvigrupi valdusse parimad osad Bekkeri sadamast sama hästi kui ilma rahata, tasaarvelduste korras. Tema sõnul maksis Balti Baas N-Terminaalile kai eest koguni 1,35 miljonit krooni peale.

Endel Siff on osanik ka firmas Rasmusson OÜ, kellele kuulub krunt Klaasi 19. Seda aadressi on kasutatud sadamas asuva slipihoone, tehasehoone ja büroohoone edasimüügiks.

Pankrotihaldur Müürsoo ütles, et linnavalitsuse korralduseta ei oleks tohtinud krundile uusi aadresse määrata. Kahe uue aadressi määramise aluseks olid kaks aastat tagasi Elisori maamõõdubüroo tööd, mis olid kooskõlastatud linnaplaneerimisametiga. Elisori maamõõdubüroo üks omanikke on Tallinna linnaplaneerimisameti juhataja asetäitja Taimi Lokotari sugulane.

Linnavalitsuse sisekontrolli aktis on märgitud, et kuna seaduslikku maaeraldust aadressil Marati 14 kolmeks eraldi krundiks ei ole, on vallasvara omanike kõik viited seaduslikule maakasutusele nendel aadressidel õigustühised.

Tallinna hooneregister pole linnavalitsuse meelest õigustühiseid kandeid seni tühistanud. Hooneregistri juhataja Liilia Mölder lausus, et aadresside muutmise ja määramise kord on Tallinnas paika panemata ning alles edasine juurdlus peab selgitama, kellel on õigus.

Siff väitis esmaspäeval, et tegemist pole linnavalitsuse otsusega aadressid tühistada, vaid resolutsiooniga, millel pole seaduslikku võimu. Ta väitis ka, et pankrotihaldur Ly Müürsoo ei ole objektiivne, vaid tegutseb Bekkeri sadama pankrotist üle 10 miljoni krooni teenida lootva Venemaa kütusefirma Orenburgneft huvides.

Siff lisas, et tema advokaat on esitanud protestikirja ka linnapea Peeter Lepa tegevuse kohta seoses Bekkeri sadamaga.

Mitu Bekkeri sadama ehitist on advokaadibüroo Concordia kaudu edasi müüdud maksuvabale offshore-firmale Santo Ellecte S.A. Ly Müürsoo sõnul müüs Concordia advokaadibüroo Santo Ellectele eelmise aasta jõululaupäeval 6,5 miljoni krooni eest ka N-Terminaalile kuulunud sadama 4. kai.

Offshore-firma Santo Ellecte esindaja Eestis on Põltsamaal elav Kalev Sakjas. Santo Ellecte ostis ka sadama juurde kuuluva tootmiskompleksi, mille ettevõte müüs eelmise aasta augustikuus kuue miljoni krooni eest edasi ASile Logman Invest. Viimane on Rasmusson OÜ omanik. Mõlemad firmad on seotud Endel Sifiga.

Vaatamata sellele, et omandi- ja maaküsimused Bekkeri sadamas on lahendamata, on Rasmusson OÜ investeerinud sadamasse kümneid miljoneid kroone. Endel Siff on varem öelnud, et on selle riski võtnud, sest on kindel, et juriidilised vaidlused lahenevad tema jaoks soodsalt.

Vt. ka Sifiga seotud Bekkeri sadama vara omanikud

Hetkel kuum