1. detsember 1999 kell 22:00

Kas ministrid Pärnoja, Ilves ja Jürgenson kuuluvad valitsuse koosseisu?

Majandusministeerium ühineb valitsuse seisukohaga jätta maksmata jõulupreemiad ja järgib säästlikkuse põhimõtte rakendamist oma valitsemisalas. Majandusministeeriumis ei maksta jõulupreemiat.

Majandusministeeriumi osakonna juhatajatel oli võimalus piiratud ressursside raames määrata lisatasu üksikutele töötajatele heade töötulemuste eest. Seejuures ei tohi lisatasu ületada töötaja poole kuu töötasu ning ei ole rakendatav kõigile ministeeriumi töötajatele. Kindlasti ei saa lisatasu need ametnikud, kes ei ole majandusministeeriumis töötanud üle poole aasta. Antud lisatasu ei saa käsitleda jõulupreemiana, kuna see ei ole seotud pühadega vaid eelkõige töö tulemuslikkusega.

Valitsus pole üheselt otsustanud, et ministeeriumid ei maksa oma ametnikele jõulupreemiat, aga valitsuse poliitiline seisukoht on, ja seda jagab ka peaminister, et säästutingimustes ei tuleks riigiametnikele jõulupreemiate maksmist õigeks pidada. Oma valdkonna eest vastutab ja lõpliku otsuse langetab konkreetne minister.

Vähemalt kui ma pühapäeval Eestist lahkusin, siis veel kuulusid. Eks oleks muidugi tore, kui valitsus sellistes küsimustes käituks ühtsena. Võib oletada, sest ma ei tea midagi tagapõhjast, et võib-olla olid nimetatud ministeeriumid asja juba liiga kaugele ajanud, enne kui tuli valitsuse seisukoht.

Muidugi on inimeste rõõm suur, kui nad jõuluks raha saavad, sõltumata sellest, kus nad töötavad. Aga kolmeteistkümnes palk ei ole kuidagi põhjendatud. Kui soovitakse sikke ja lambaid eraldada, siis olgu selleks preemia hea töö eest.

Loomulikult kuuluvad nad valitsusse. Jõulupreemiate temaatika on eelkõige olnud soovitusliku iseloomuga. Arvan, et iga minister tunneb oma haldusala kõige paremini ja teab, mida ja kuidas ta saab töötajatele aasta jooksul võimaldada. Selles suhtes ei mõista ma küll kedagi hukka. Iga mees peab olema oma majas ikkagi ise peremees.

Selge, et eelarved on pingelised ja see paneb kogu suhtumisele oma pitseri. Erinevates ministeeriumites on aasta jooksul tõmmatud ohje erinevalt pingule ja see on juba kantslerite temaatika. Näiteks võib-olla on konkreetsetes ministeeriumites kõikvõimalike soodustuste ja lisatasudega kitsid oldud ja just kontsentreeritud jõulutoetustele. Ka see on võimalik.

Põllumajandusministeerium jõulupreemiat ei maksa. Me oleme inimesi varasemal ajal motiveerinud ja praegu lihtsalt jõulupreemiate maksmiseks raha ei ole.

Hetkel kuum