5. november 2000 kell 22:00

Projektijuhtimine sarnaneb sageli väikefirma juhtimisega

Viimasel ajal räägitakse ettevõtetes palju projektijuhtimisest. Projekti juhtimisena saab käsitleda tegevusi, millel on eesmärk, fikseeritud algus ja lõpp ning tegevuse tulemusena valmib kas uus objekt või tekib mingi kvalitatiivne või kvantitatiivne muutus.

Projektijuhi ülesanne on kavandada eesmärgi saavutamiseks tegevus ning kogu protsessi vältel jälgida ja vajadusel korrigeerida seda tegevust.

Kõigile (klassikaliselt) arusaadav on projektijuhtimine ehitusvaldkonnas. Lisaks ehitusele on projektijuhtimine nüüd levimas väga paljudes teistes valdkondades (infotehnoloogia, müük, isegi ajakirjandus).

Mitmes valdkonnas (sh ehituses) on tekkinud ettevõtteid, mille töötajaskonna moodustavad peamiselt projektijuhid. Konkreetsete ülesannete või projektide realiseerimiseks komplekteeritakse nendes ettevõtetes vajalikest spetsialistidest ja/või oskustöölistest meeskond.

Selline ?kompaktne? organisatsioon, mille tuumik koosneb väikesest arvust väga headest spetsialistidest, on väga paindlik ja majanduslikult efektiivne.

Samas on see organisatsioon võimeline omama vajaliku valdkonna oskusteavet ning kandma turul tegutsemiseks vajalikku eduka firma identiteeti.

Edukat projektijuhti iseloomustab arvukalt omadusi. Ta peaks kindlasti olema saanud projektijuhtimise alast koolitust või täiendanud end selles vallas ise ning enamasti olema kompetentne spetsialist oma valdkonnas.

Lisaks peab ta olema hea planeerija (sh finants- ja inimressursside planeerija), organisaator ja -suhtleja, meeskonnatööd tegev ning juhi omadustega.

Veel parem on, kui peale juhi omaduste on projektijuhil ka liidri oskused. Edukas projektijuht on hea mõtlemisvõimega inimene, kes on täpne, oskab hinnata fakte, kuid näeb detailide taga üldist. Ta suudab prognoosida protsesse ja on suuteline juba eos lahendama tekkivad probleemid.

Projektijuhtimine on viimastel aastatel tihedalt seotud mõistega outsourcing, seda eriti infotehnoloogia vallas.

Nii näiteks kasutavad paljud keskmise suurusega ja väikefirmad spetsialiseeritud infotehnoloogiafirma või spetsialisti abi konkreetsete projektülesannete lahendamiseks (arvutivõrkude projekteerimine ja uuendamine, IT-süsteemi audit jm).

Projektijuhi palgatase jääb enamasti spetsialisti ja peaspetsialisti palga vahele, olles vahemikus 10 000?25 000, mõnikord ka kuni 30 000 krooni kuus. Sisuliselt on projektijuhi puhul tegemist keskastmejuhiga.

Tema põhipalgale lisandub üldjuhul projekti eduka lõppemise, st heade majandustulemuste puhul preemia, mis võib olla oluline täiendus põhipalgale.

Autor: Igor Päss

Hetkel kuum