6. detsember 2000 kell 14:19

Metsandussektoris töötab 35 000 inimest

Puidu- ja metsatööstusettevõte küsitlusandmeist nähtub, et metsandussektoriga on lähemalt või kaudsemalt seotud umbes 35 000 inimest.

Kui puidutööstus- ja metsavarumisfirmad värbavad uut tööjõudu eelkõige tuttavate soovituste põhjal, siis metskonnad korraldavad tööjõu leidmiseks tavaliselt konkursse, tutvustas Eesti metsanduse arengukava koordinaator Indrek Laas küsitluse tulemusi.

Metskondade ja puidutöötlemisettevõtete juhtkonnas on üle 80 protsendil kõrgharidus. Metsavarumisfirmade tippjuhtidest on kõrgem haridus veidi üle 60 protsendil.

Täienduskoolituse süsteem on suhteliselt hästi välja arendatud Riigimetsa Majandamise Keskuse süsteemis. Oluliselt nõrgem on see puidutööstusettvõtetes ja metsavarumisfirmades.

'Küsitletud olid rahul põllumajandusülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli lõpetanute teoreetilise ettevalmistusega, kuid soovitasid kõrgkoolidel rohkem rõhuda praktilisele poolele,' sõnas Laas.

Hetkel kuum