Romet Kreek • 22. november 2001 kell 22:00

Soovituste maailm väga kirev

Igal soovitusi andval firmal on soovitustel oma süsteem ja soovitusi on palju. Näiteks tugev ostusoovitus, ostusoovitus, ostusoovitus kauplemiseks, osta nõrkuse korral, pikaajalises perspektiivis ostusoovitus, akumuleeri, lisa, atraktiivne, alaväärtustatud, turutootlust ületav, soovitusnimekirja kantud, pikaajaliselt turutootlust ületav, neutraalsest positiivsem, turutootlusega, neutraalne, hoia, turutootlusest madalama tootlusega, vähenda, müü, tugev müü.

Äripäev on loonud ülevaatenimekirja ettevõtetest, kelle tegevus on luubi alla võetud. Firmadest on välja valitud tuntud Eesti, Soome, Rootsi ja USA aktsiad tuntuse alusel. Soovitused antakse börsitoimetuse töötajate enamuse hinnangu alusel ning need on tehtud 12 kuu perspektiivi silmas pidades. Soovitused koosnevad kahest osast: riskist ja soovitusest. Riskikategooriaid on neli: madal risk, järgnevad riski kasvamise suunas keskmine risk, kõrge risk ning spekulatiivne risk. Soovituskategooriaid on viis, need on positiivsuse alanemise järjekorras järgmised: tugev ost, ost, hoia, müü ning tugev müük. Ülevaade ei ole käsiteldav soovitusena osta, hoida või müüa allpoolnimetatud väärtpabereid. Äripäev ja tema töötajad võivad olla omandanud, omada, omandada tulevikus positsioone või omandusest loobuda reitingualustes aktsiates või optsioonides või nendest koosnevates indeksites või fondides. Äripäev ega tema töötajad ei vastuta avaldatud informatsiooni korrektsuse eest ega selle kasutamise tulemusena tekkivate kahjude eest.

Kunagi ei tohi võtta ühtegi soovitust absoluutse tõena. Soovitav on võrrelda erinevate analüütikute soovitusi ning veel parem on see, kui suudate kujundada analüütikutest sõltumatu oma arvamuse, mille alusel langetate otsuse osta, hoida või müüa. Investor peab olema oma tehinguotsuses kindel ning mitte hakkama pärast süüdlasi otsima, kuna lõpliku otsuse tegi ta ise.

Hetkel kuum