ÄP fototoimetus • 13. detsember 2004 kell 22:00

Lapsed töö juurde kaasa? Muidugi lastetuppa!

Äripäev toetab ettevõtete omaalgatust luua firmasse lastetuba, laiemalt ? üldse paremate töötingimuste loomist näiteks köögi- ja du?inurga, puhketoa, sportimisvõimaluste, koduse internetiühenduse pakkumise näol.

Ettevõtte kasu on siin selge: see ettevõte, kes hoolitseb oma töötajate eest, saab endale ka paremad töötajad, kes on rohkem motiveeritud ja lojaalsemad. Ühtlasi on tööjõu voolavus väiksem, aga uue töötaja leidmine võtab aega ja maksab.

Lastetoa kasu seisneb selleski, et kuna töötaja pöördub kiiremini tööle tagasi, on tööandjale töö ümberorganiseerimise kulutused väiksemad. Mitmeaastase pausiga võib kannatada töötaja kvalifikatsioon, teda on vaja näiteks uuesti koolitada, nagu ka täiesti uut töötajat. Ka psühholoogiliselt on pärast pikemat eemalolekut raske uuesti sukelduda töisesse ellu.

Samas täidab lastetoa loonud töötajasõbralik ettevõte tänuväärset sotsiaalset rolli. Olgem realistid: keskmist palka saavad lapsevanemad (tihti hoopis üksikvanem) ei suuda palgata endale lapsehoidjat, et laps(ed) rahumeeli koju jätta. Kuid lasteaiakohta ei pruugi alati saadaval olla, sest vahepealsel sündide langusperioodil kiirustasid omavalitsused lasteaedu sulgema, vähendades sellega ühepoolselt avaliku teenuse pakkumist.

Aega võtab samuti lapse lasteaeda viimine ja sealt toomine. Lapsevanem võib saada kasvatajatelt tõreda pilgu, kui läheb oma võsukesele järele pärast kella viit, mil suurem osa lapsi on koju viidud. Ent kui tööre?iim ei luba varem järele tulla? Ratsionaalsem lahendus on laps töö juurde kaasa võtta. Muidugi ainult korralike tingimuste korral, mitte kolleege häirides mööda koridore traavima.

Vastuväited lastetoa loomisele. Kui lapsed on töö juures kaasas, ei saa töötajad tööle keskenduda, käivad neid vaatamas. Ent kui lapsevanem peab pidevalt mõtlema hoidja leidmisele või lahkuma varem, et kiirustada lasteaeda lapsele järele, on ta tähelepanu samuti hajutatud. Väikelapse emal on näiteks seaduslik õigus tööpäeva jooksul kodus last vaatamas käia.

Lastetoa sisseseadmine nõuab väljaminekuid, kuid aitab rohkem kaasa firmasisese meie-tunde tekkimisele. Firma päevakodu on kindlasti väiksem kui päris lastepäevakodu, seepärast on lapse haigestumise tõenäosus väiksem ja lapsevanem ei pea nii sagedasti haiguslehega, mis võetud lapse pärast, töölt eemal viibima. Tööandja võidab tööprotsessi sujuvusest.

Äripäev koostas 3. juunil töötajasõbralike firmade TOPi, millest osavõtt jäi võrdlemisi tagasihoidlikuks. Kommentaaridest selgus, et firmajuhtidele läheb töötajate rahulolu kindlasti korda, kuid nähtavasti pole suudetud/jõutud veel erilist teha.

Arvame, et lastetoa loomine aitaks kindlasti võita töötajate südamed, mis korvab kõik kulutused. Hetkel on erafirmadest lastetuba loodud Kalevis, selle plaanib luua EMT. Riigisektorist on aktiivsust üles näidanud rahandus-, välis- ja majandusministeerium.

Käivitunud era- ja avaliku sektori vahelises konkurentsis on töötajasõbralikkus üks tugev argument. Erafirma, kes ei pööra oma töötajate soovidele tähelepanu, võib kaotada töötajad avalikule sektorile.

Autor: ÄP

Hetkel kuum