• OMX Baltic0,00269,28
 • OMX Riga1,84932,66
 • OMX Tallinn−0,071 753,02
 • OMX Vilnius0,18990,97
 • S&P 5000,315 648,5
 • DOW 301,2440 709,02
 • Nasdaq −0,0518 463,54
 • FTSE 100−0,228 164,9
 • Nikkei 2250,241 275,08
 • CMC Crypto 2000,000,00
 • USD/EUR0,000,92
 • GBP/EUR0,001,19
 • EUR/RUB0,0096,28
 • OMX Baltic0,00269,28
 • OMX Riga1,84932,66
 • OMX Tallinn−0,071 753,02
 • OMX Vilnius0,18990,97
 • S&P 5000,315 648,5
 • DOW 301,2440 709,02
 • Nasdaq −0,0518 463,54
 • FTSE 100−0,228 164,9
 • Nikkei 2250,241 275,08
 • CMC Crypto 2000,000,00
 • USD/EUR0,000,92
 • GBP/EUR0,001,19
 • EUR/RUB0,0096,28
 • 24.10.05, 01:00

Elion arendab motivatsioonisüsteemi pidevalt läbi arutelude töötajatega

Üha nooremate inimeste töölevõtmine paneb mõtlema selles suunas, kas motivatsioonisüsteem, mis toimis viis aastat tagasi, täna enam inimesi motiveerib.
Selleks et töötajate ootusi teada saada, oleme kasutanud personaliuuringuid. Kõige paremat tagasisidet on aga andnud töötajate seas läbi viidud grupiarutelud motiveerimise teemadel.
Üsna sageli räägitakse motiveerimisest ja motivatsioonisüsteemidest, kuid tegelikult mõeldakse tasustamist ja palgasüsteeme. Ometi erinevad need teineteisest üsna oluliselt.
Tasustamissüsteem on motivatsioonisüsteemi üks väike osa, mille muutmine ei pruugi töötajaid paremini motiveerida, kui töökorraldus ei ole selge või töötaja ei saa piisavalt koolitust.
Elioni motivatsioonisüsteem koosneb kolmest põhivaldkonnast: juhtimine ja töökorraldus, kompetentside juhtimine ning tasustamissüsteem ja soodustused.
Juhtimise ja töökorralduse juhendite, reeglite ning põhimõtetega on määratletud töökorraldus.
Uued töötajad saavad koolitust ning toetust oma kolleegidelt, juhendajatelt ja juhtidelt. Kõik töötajad saavad protseduurireegleid ja juhendeid lugeda siseportaalist, kus kõigil on võimalik ka neid dokumente kommenteerida.
Juhtimisalane informatsioon jõuab tippjuhtkonnalt töötajateni siseportaali kaudu, töökorralduse kaudu ja tippjuhtide kohtumistel töötajatega. Esma- ja kesktasandi juhid teavitavad töötajaid silmast silma kohtumistel, koosolekutel, infotundidel, seminaridel, aruteludel jne.
Samuti on oluline informatsiooni jõudmine töötajatelt juhtideni. Üsna loomulik on, et info jõuaks otseste juhtide kaudu tippjuhtkonnani, kuid lisaks on loodud ka mitmed muud võimalused.
Näiteks saab sisestada ideid töökorralduse parandamiseks siseportaali. Parimaid ideid tunnustatakse.
Samuti on siseportaalis loodud mitmed temaatilised foorumid, kus on võimalik saada juhtkonna tagasisidet. Suurt populaarsust on võitnud online-intervjuud tippjuhtidega. Samuti on oluline, et igal aastal tunnustatakse Elioni parimaid töötajaid erinevates valdkondades.
Elionil on töötajate arendamisel kindlad suunad. Olulisemad on värbamise ja valiku põhimõtted, koolituspõhimõtted, sh sisekoolitus ja konverentsid, uue töötaja sisseelamise programm ning praktikantide ja stipendiaatide kaasamise põhimõtted. Kõik see kindlustab töötajale nii edasiliikumise võimalused karjääri tegemisel kui ka oma teadmiste ja oskuste arendamisel.
Tasustamise ja soodustuste olulisemaks komponendiks on põhipalkade süsteem, mis määratleb, millistel alustel makstakse töötajatele põhipalka ning kuidas on ametikoht hinnatud palgaturul.
Samuti on fikseeritud palkade korrigeerimise põhimõtted. Igal aastal on Elion jälginud palkade muutusi palgaturul ning viinud oma palgasüsteemi sisse korrektuurid.
Peale põhipalga on mitmetel töötajate gruppidel tulemustasu skeemid. Tulemustasu makstakse ametikohtadel, kus on võimalik reaalselt töötulemusi hinnata ja mõõta.
Tulemustasu kehtestamise eesmärk on eelkõige toetada püstitatud sihtide saavutamist ja ületamist ning ettevõttele lisaväärtuse tekitamist. Skeemid on väga erinevad ning nende muutmisel arvestatakse reaalse elu muutusega.
Peale tulemustasu skeemide on ka projektijuhtimise põhimõtted, mis annavad võimaluse motiveerida edukates ja suuremahulistes projektides osalejaid.
Projektiboonus annab piisavalt hea selguse ja motiveerib projektrühma panustama heade tulemuste nimel. Projektiboonuse planeerib projektijuht enne projekti käivitamist kogu meeskonna peale.
Kui projekt edukalt lõpule viiakse, premeeritakse töötajad heade tulemuste eest rahaliselt. Projektijuhtimise põhimõtteid rakendatakse suuremahuliste ja erinevat kompetentsi vajavate projektide puhul, kuhu on vajalik kaasata inimesi erinevatest valdkondadest.
Elion on palju panustanud ka soodustustesse, millest on teavitatud nii Elioni praeguseid kui ka tulevasi töötajaid Elioni veebilehel. Ettevõtte pakutavate soodustuste väärtust õpivad inimesed tihti hindama alles siis, kui nad on nendest ilma jäänud.
Nii peabki ettevõte nägema vaeva, et soodustused oleksid töötajale tuntavad, hinnatavad, motiveerivad, unustamata sealjuures ka seda, et ettevõtte eesmärk on olla turul edukas ja seda läbi oma töötajate hea tööpanuse.
Töötajatele motiveeriva keskkonna tagamine ei ole ühekordne ettevõtmine, vaid selle arendamisega tegeletakse pidevalt. Igal aastal on selle arendamise sisendiks nii töötajate hinnangud olukorrale kui ka äritulemused.

Seotud lood

 • ST
Sisuturundus
 • 28.06.24, 16:26
Küsitlus: keskpangad plaanivad kulla osturallile hoogu juurde anda
Aina rohkem on keskpanku, kes plaanivad järgmise aasta jooksul oma kullareserve suurendada. Samuti ootavad keskpangad, et ka teised keskpangad ostavad rohkem kulda, selgub värskest iga-aastasest Maailma Kullanõukogu (WGC) küsitlusest.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele