Ain Alvela • 4. november 2009 kell 21:00

Tööstus ja teadus löövad katselaboris käed

Katsetöökoda keskendub kolmemõõtmelise konstrueerimise ja joonestamise ning prototüübitootmise teenuse pakkumisele.

Protolab Tartu on üks kolmest Protolab Networki katsetöökojast. Tartu kõrval kuuluvad võrgustikku elektroonikasüsteemidele keskendunud Protolab Ogre ning CAD/CAM tehnoloogiaid rakendav Protolab Ventspils Lätis.

Protolab pakub teenuseid ettevõtetele, arendus-, uurimis- ning haridusasutustele, aitamaks neil üle saada takistustest innovatsiooni- ja tootearendusprotsessides.

Protolabi laborijuhataja Roman Mugur märkis, et pooltööstuslikud laborid on maailmas ennast õigustanud, nende panust väikeste ja keskmiste firmade konkurentsivõime tõstmisse on raske alahinnata.

Hoolimata suurest potentsiaalist kõrgtehnoloogilises valdkonnas ei suuda mehatroonikasektori ettevõtted kõiki võimalusi ära kasutada.

Sel aastal korraldatud tasuvusuuring näitas, et vaatamata suurele potentsiaalile kõrgtehnoloogilises valdkonnas on peamine uuendusmeelsuse pidur ettevõtetes ikka veel suhteliselt tagasihoidlikul tasemel tootearendus.

Protolabi võrgustiku vahendusel on võimalik saada ka täiendkoolitust tootearenduse alal ning aparatuuri- ja seadmetealast nõustamist.

Protolab Networki käivitamise projekt kestab kaks aastat ning selle juhtpartner on Tartu teaduspark, partnerid Ogre äri- ja innovatsiooniinkubaator ning Ventspilsi Ülikooli kolledž. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi raames.

Protolabi võrgustiku valmimise järel saavad ettevõtjad selle kaudu kasutada pooltööstuslike laborite teenuseid täppismehaanika (asukoht Tartu teaduspark), prototüüpimise ja CAD/CAM (Ventspilsi Ülikooli kolledž) ning elektroonika (Ogre äri- ja innovatsiooniinkubaator) valdkonnas.

Analoogne tehnika- ja teadusasutus pealinnas on Tehnopol Tallinna tehnoloogiapargis, sarnaste küsimustega tegelevad teadusasutused on Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut ning TTÜ tehnoloogia- ja innovatsioonikeskus, kes kõik on valmis ettevõtjatelt lähtuvate ideede arendamisse oma panuse andma.

Hetkel kuum