Anu Jõgi • 10. mai 2011 kell 13:02

Europarlament pole ravimiametiga rahul

Euroopa Parlament ei kiitnud heaks Euroopa ravimiameti 2009. aasta eelarve täitmist, sest ametiga on palju muret.

Europarlamendi saadikud lükkasid edasi Euroopa Ravimiameti eelarve täitmisele heakskiidu andmise, sest ametis olevat probleeme töötajate ja ekspertide huvikonfliktide kindlakstegemise ja lahendamisega. Lisaks arvustati ameti hankemenetluste haldust ning töötajate värbamise kriteeriume.

Edasi lükati ka Euroopa politseikolledži eelarve täitmise heakskiit, sest kolledž on avalike hangete eeskirja osas pidevalt rikkunud finantsmäärust.

Lükkus veel ka nõukogu büdžeti täitmise heakskiitmine, sest saadikute arvates ei anna nõukogu parlamendile piisavalt teavet.

Ülejäänud 39 eelarveraportit said täna heakskiidu.

Hetkel kuum