Ave Lepik • 3. oktoober 2012 kell 14:26

Eesti otsustab järgmise laenumakse Portugalile

Homme esitab rahandusminister Jürgen Ligi valitsusele Eesti seisukohad Portugali finantsabi programmi uue ülevaatuse ja tingimuste muudatuste kohta.

Memorandumi muudatuste alusel tehakse 4,3 mld euro suurune osamakse (2,8 mld EL ja 1,5mld IMF). Selle väljamaksega ulatub Portugalile antud finantsabi 61,7 mld euroni (programmi kogumaht 78 mld eurot).

Eesti nõustub, et Portugal on täitnud finantsabi programmi viiendaks ülevaateks seatud tingimused ning toetab ülevaate heakskiitmist ja Portugalile järgmise laenumakse tegemist.

Portugali majanduse kohandamise programmis lepiti kokku Ecofini nõukogus eelmise aasta 17. mail ja IMF direktorite nõukogus kolm päeva hiljem. Programm kestab 2011-2014. a ja selle suuruseks on 78 miljardit eurot, mis on ette nähtud eelarvekulutusteks ja panganduse toetamiseks.

Finantsabi rahastatakse ühe kolmandiku osas Euroopa Finantsstabiilsuse Mehhanismist (EFSM), teise kolmandiku osas Euroopa Stabiilsusfondist ja ülejäänud kolmandik tuleb IMF-lt.

Hetkel kuum