27. märts 2014 kell 9:30

RM: pikaajalised tulud ja kulud on planeeritud tasakaalustatult

Statistikaameti andmetel oli eelmise aasta valitsussektori eelarvepositsioon -0,2 protsenti SKPst, mis vastas täpselt rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis planeeritule, teatas ministeerium.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Sven Kirsipuu sõnul oli pikaajalist tulude ja kulude vahet silmas pidav struktuurne eelarvepositsioon mullu ülejäägis.

"Kui kokkuvõtvalt vastas eelarvepositsioon ministeeriumi ootustele, siis allsektorite lõikes oli tulemus erinev," selgitas Kirsipuu. "Kohalike omavalitsuste eelarvepuudujääk kujunes prognoosis oodatust rohkem kui kaks korda suuremaks ja ulatus 0,4 protsendini SKPst. Eelkõige olid põhjuseks investeeringute suurenenud mahud, mida võib seostada ka valimistsükli kulminatsiooniga. Sellest tulenevalt lõpetasid kohalikud omavalitsused aasta ka oodatust pea 30 miljoni euro võrra suurema võlakoormusega."

Haigekassa lõpetas aasta tasakaalu lähedal ning töötukassa oli ülejäägis. Võrreldes ootustega olid fondide tulud suuremad ning kulud väiksemad. Sama kehtib ka keskvalitsust enim mõjutava riigieelarve kohta. Tekkepõhised maksutulud ületasid ootusi 7 miljonit eurot ning kõige rohkem panustas ülelaekumisse juriidilise isiku tulumaks. Investeeringute maht jäi seevastu väiksemaks ning tagasihoidlikumaks kujunesid ka näiteks vanemahüvitise ja muude sotsiaaltoetuste väljamaksed.

Struktuurne eelarvepositsioon oli eelmisel aastal ülejäägis. "Majanduse maht oli allpool oma potentsiaalset taset ning seda arvestades kujunes struktuurne eelarvepositsioon nominaalsest positiivsemaks," märkis Kirsipuu. Samuti mõjusid positsiooni parandavana ajutised kvoodimüügi kulud, mis struktuurse eelarvepositsiooni arvestuses eemaldatakse."

Täpsemad numbrid koos mõjudega järgmistele aastatele avaldab rahandusministeerium kevadises majandusprognoosis aprilli alguses.

Hetkel kuum