Äripäev • 16. november 2017 kell 10:34

Euroopa lõpetab dumpinguhinnaga impordi

Soodushind: Euroopa paneb piiri dumpinguhinnaga impordile.  Foto: Andres Haabu

Eile kiitis Euroopa Parlament heaks eeskirjad, mille abil tõhustab võitlust kolmandatest riikidest dumpinguhinnaga kauba importimise vastu.

EL on kehtestab uute eeskirjadega maailmas ainulaadse nõudmise, et ka tema väljaspool ELi asuvad kaubanduspartnerid ja tootjad kohaldaksid rahvusvahelisi töö- ja keskkonnastandardeid. Selle eesmärk on vältida dumpinguhinnaga kaupade importimist ning seeläbi tõhustada ELi töökohtade ja ettevõtete kaitset ebaõiglaselt odavate importkaupade eest kolmandatest riikidest, kus riik sekkub ulatuslikult majandusse.

Uued sätted:"    kaubanduse kaitsemeetmete üle otsustamisel arvestatakse ka sotsiaalse- ja keskkonnadumpingu mõju,"    Komisjon peab jälgima olukorda eksportivates riikides ja koostama aruanded, millele ELi ettevõtted võivad kaebuste esitamisel tugineda,"    ELi ettevõtetel ei ole dumpinguvastaste uurimiste puhul täiendavat tõendamiskohustust,"    dumpinguvastase abinõu kasutamisel tuleb silmas pidada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate majandus- ja kaubandusalast eripära,"    uurimismenetluste käigus võivad tõendeid esitada kõik osapooled, sealhulgas ametiühingud.

EP rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Bernd Lange kommenteeris, et liit on tugevdanud oma kaubanduse kaitsemeetmeid ja taganud, et esimest korda maailmas arvestatakse seejuures ka töö- ja keskkonnastandarditega. "Oleme andnud oma tööstustele tulevikukindla süsteemi enda kaitsmiseks ebaausate kaubandustavade eest," ütles ta.

Itaallasest raportööri Salvatore Cicu sõnul ei arutanud parlament seda, kas Hiina on turumajanduslik riik või mitte, vaid seda, kas Euroopa süsteem suudab ja peab looma kõigile võrdselt kehtivad reeglid ja kas need suudavad anda võrdsed võimalused kõigile. "Vastus on jah, sest me vajame õiglast konkurentsi," võttis ta olukorra kokku.

Hetkel kuum