28. veebruar 2017 kell 7:30

Uus laenuplatvorm iuvo ründab üleilmset finantsturgu

Eesti uusim vastastikuse laenuandmise platvorm iuvo ründab üleilmset finantsturgu Balkani maade laenupakkujatega. Vaid mõne kuuga on iuvo kaasanud üle seitsmesaja tuhande euro väärtuses investeeringuid ja sadu kasutajaid 18 riigist.Uusim vastastikuse laenuandmise platvorm iuvo tähistab verstaposti oma eksklusiivse portfelli toomisega üleilmsele finantsturule. See on esimene Eestis asuv veebipõhine laenuturg, millel pakutavad tooted pärinevad Balkani maadest, konkreetsemalt Bulgaariast. Ettevõte alustas tegevust vaid kuus kuud tagasi ja areneb kiires tempos. Kaasatud investeeringute maht ületab seitsetsadat tuhandet eurot ning platvormil on 650 kasutajat kogu Euroopast.

Iuvo on vastastikuse investeerimise turg, mis võimaldab kasutajail teenida kõrget tulumäära, ostes nende laenude osi, mille väljastajad on pangandusvälised finantsasutused. Iuvos pakutavate laenude oodatav aastatulusus kuni 12%. Investoritele laekub tulu iga kord, kui laenuvõtja teeb laenuandjale laenu tagasimakse.

Iuvo esimeseks partneriks sai Bulgaaria – värske, kuid stabiilse finantsteenuste turuga ELi riik. Esimene laenupakkuja, kes oma portfelli platvormil kauplemiseks pakkus, oli Bulgaaria turu tähtsaim pangandusväline finantsasutus Easy Credit, kellel on 11 aastat kogemust isiklike laenude andmisel.

Alates iuvo käikulaskmisest 2016. aasta juulis võivad seda kasutada Eesti ja teiste Euroopa turgude investorid ning pangandusvälised laenuandjad. Platvorm peab praegu läbirääkimisi ka teiste laenuandjatega, et pakkuda kasutajaile mitmekesist portfelli.

Üks iuvo peamisi nõudeid laenuandjatele on jätta vähemalt 30% igast platvormil kaubeldavast laenust endale. Sel moel tagab platvorm, et laenuandja jagab ka ise investorite riski. Peale selle on kõik iuvose pakutavad laenud tagasiostugarantiiga. See tagab, et kui laenu tagasimaksmisega viivitatakse üle 60 päeva, ostab laenuandja kõik investeeringud täies mahus tagasi.

Peale eksklusiivse Bulgaaria laenuportfelli on platvormil investorite jaoks ka muid eeliseid, mis tulenevad platvormi mugavatest funktsioonidest. Hiljuti lisas iuvo platvormile funktsiooni „Auto invest“, mis kasutaja seatud kriteeriumide alusel jaotab kasutaja kapitali kiiresti ja hõlpsalt eri laenude vahel. „Auto invest“ aitab investoreil oma vahendid pidevalt käibes hoida ja maksimeerib teenitavat tulu, luues eri spetsifikatsioonidega portfelle ja tehes investorite eest ära hulga aeganõudvat tööd.

Iuvo on tuleviku suhtes optimistlik ja ootab kauplemismahtude pidevat kasvu 2017. aastal kooskõlas Euroopa FinTech-valdkonna normidega.

iuvo pakutavad teenused ei kuulu investeerimisfirmade tegevust käsitlevate õigusaktide reguleerimisalasse. iuvo ei paku finantsteenuseid.

Hetkel kuum