7. detsember 1995 kell 22:00

Ümberhindluse reserv aktsiakapitali?

Senise praktika kohaselt on paljudel juhtudel suurendatud ettevõtete aktsiakapitali ümberhindluse reservi arvel. Kuna seadusandlus pole nimetatud valdkonda reguleerinud, ei saa kategooriliselt väita, et nii toimides oleks midagi väga valesti tehtud. Tegelikult pole enamasti olnud selle operatsiooni sooritamiseks küll mingit sisulist vajadust. Filosoofiliselt on üsna ükskõik, kas mingi number on põhikapitali või ümberhindluse reservi real -- kumbki on omakapitali komponent ja mõlemad on seotud, st neid ei saa tegevust jätkava ettevõtte puhul omanikele välja jagada.

Olukord muutus seoses äriseadustiku jõustumisega. Ümberhindluse reserv oleks põhimõtteliselt võinud olla üks allikaid, mille arvel täita aktsiakapitali suurendamise nõuet. Oma 23. mai 1995. aasta protokollilise otsusega on raamatupidamise toimkond lugenud sellise praktika lubamatuks, mis on kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Eestis on olnud juhtumeid, kus ümberhindluse reservi aktsiakapitali üle viinud ettevõtted on pidanud hiljem oma põhivara alla hindama. Tavalistes oludes oleks see olnud üsna lihtne raamatupidamislik operatsioon -- ühelt poolt oleks tulnud vähendada põhivara raamatupidamisväärtust ja teiselt poolt ümberhindluse reservi. Kuna reservi aga enam polnud, ei jäänud muud võimalust, kui tõdeda eelnevate sammude ekslikkust ning vähendada aktsiakapitali. See on aga nii juriidilises plaanis kui ka organisatsiooniliselt üsna tülikas ettevõtmine.

Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS kohaselt peavad raamatupidamise aruanded põhivara osas kajastama täpsustavat lisainfot, mille hulka kuuluvad: põhivara hindamise alused; kasutatav amortisatsioonimeetod; vara kasulik eluiga või amortisatsiooninormid; põhivara soetamisväärtus ja kulum; perioodi jooksul toimunud muutused; kohustuste vastu panditud põhivara; remondikulude (restoration cost) kajastamine raamatupidamises; lõpetamata kapitaalmahutused; kohustused soetada põhivara.

Kui põhivara väärtust kajastatakse ümberhinnatuna, tuleks ära näidata: ümberhindluse aeg; ümberhindluse alus; kas on kasutatud sõltumatu hindaja teenuseid; taastamisväärtuse leidmisel kasutatud indeksid; ümberhindluse tulemus (eraldi näidata perioodi jooksul toimunud muutused).

Hetkel kuum