11. jaanuar 1996 kell 22:00

Keskkonnaministeeriumi huvitab Monoliidi hagi tagasivõtmine

Monoliit esitas hagi keskkonnaministeeriumi vastu firma au teotamise kohta ja andmete ümberlükkamiseks, nagu oleks Monoliidi heitvee puhastusseadmed tööks sobimatud. Kohtumenetlust praegu lõpetatud pole.

Keskkonnaministeeriumi personali ja õigusbüroo juhataja Lembit Liivaku sõnul pole ministeerium kedagi tahtlikult solvanud ega valeandmeid levitanud. «Me pole Monoliiti ahistanud ega takistanud teda töötamast,» ütles Liivak. «Meil pole isegi põhjust vabandada,» lisas ta.

Monoliidi süüdistus sai alguse sellest, et keskkonnaministeerium saatis maavalitsustele, keskkonnaosa-kondadele ja projektbüroodele kirja, mida Monoliidi esindajad tõlgendasid kui nende firmas toodetud seadmete kõlbmatuks tunnistamist.

Liivaku sõnul polnud see mitte keskkonnaministeeriumi seisukoht, vaid ühe komisjoniliikme isiklik arvamus. Tema sõnul saab ministeeriumi seisukohana võtta ainult sellist dokumenti, millel on ministri ja kantsleri allkiri.

Jaak Reinmetsa sõnul on Monoliidi puhastusseadmete kohta tehtud ekspertiis, mida keskkonnaministeerium ei tunnista, sest seda pole teinud ministeeriumi eksperdid. Tema hinnangul on firma ministeeriumi tegevuse tõttu saamata jäänud tulu umbes 500 000 krooni.

«Keskkonnaministeerium soovitab oma bülletäänis vaid välismaist päritolu seadmete kasutamist,» rääkis Reinmets. Ta lisas, et imporditavad seadmed ei vasta säästlikkuse printsiibile ja neil puudub tagasitootmisaeg, mis Monoliidi seadmetel on olemas.

«Oma projektide teostajad valib keskkonnaministeerium konkursi korras ja ei eelista seejuures kedagi, valik tehakse majadusnäitajate alusel,» ütles Lembit Liivak.

Reinmetsa hinnangul on Eestis toodetavad puhastusseadmed kolmandiku võrra kuni kaks korda odavamad kui importseadmed. Neid seadmeid vajatakse Eestis lähiaastate jooksul 20 miljoni krooni eest aastas, ütles Reinmets.

«Me tahaksime näha mõningaid muutusi ministeeriumi suhtumises Eesti puhastuseadmete tootjatesse,» lisas ta.

Hetkel kuum