1. veebruar 1996 kell 22:00

Reiting kindlustusele

Enamik inimesi teavad Eesti Kindlustust ja ASA Kindlustust, teisi kindlustusseltse teatakse juba vähem, kirjutas Eesti Ekspress. Loo autor tegi kiirustades järelduse, et kindlustusseltsi tuntus ja turuosa näitavad ka usaldusväärsust. Kindlustusvõtjal peab olema võimalik näha objektiivset pilti kindlustusseltsist, kelle usaldust ta ostab. Kuidas valida seltsi?

Kui pankade usaldusväärsust kliendi raha seisukohalt saab hinnata näiteks Äripäeva riskireitingu alusel, siis Eesti kindlustusseltside hindamise küsimus teeb nõutuks. Tuntusega võib olla nii nagu Tartu Kommertspangal, teatud ajani oli ta kuum sõna, siis aga saabus vaatamata heale mainele totaalne krahh.

Seltside turuosade võrdlemine näitab raha liikumist, mitte aga usaldusväärsust. Kui pankadele tekitab likviidsusprobleeme massiline hoiuste pangast välja võtmine, siis kindlustusseltsi puhul tekitab analoogseid probleeme preemiate laekumise vähenemine. Kui seda aga ei toimu, võib halva lõhna lekkimist pikalt edasi lükata. Kindlustusselts võib venitada suurte rahavoogude liikumisel hüvitiste maksmisega seni, kuni tuleb sisse uus raha.

Kindlustuse puhul peaks lähtuma kriteeriumidest, mis sisaldavad mõisteid omakapital, edasikindlustus, tehnilised reservid jne. Mitmed Eesti pangad on enda jaoks koostanud nimekirja seltsidest, kellega sõlmitud kindlustuslepinguid nad laenu tagatisena aktsepteerivad. Nendesse nimekirjadesse ei kuulu mitte kõik kindlustusseltsid.

Kindlustusvõtja jaoks on oluline vaid üks -- et saaks makstud raha eest väärilise kauba. Klient vajab adekvaatset teavet turul toimuva kohta. Kindlustusinspektsioon arvab, et tema seltside järjestamisega tegelema ei pea. Kuid kes omaks paremat ülevaadet turul toimuvast?

Hetkel kuum