26. märts 1996 kell 22:00

Eesti ettevõtja saab avada väärtpaberiarve ainult oma nimel

Ivar Luki sõnade kohaselt ei tohi Eesti ettevõtja väärtpaberiarve olla kellegi nimel, keda ettevõtja on volitanud tehinguid sooritama.

«Volitatu staatuse ehk nominiikontode kasutamine võimaldaks investoril väärtpaberite ostust-müügist tekkinud tulu maksustamisest kõrvale hoidmist,» lisas Lukk.

Siit võib Luki sõnul tulla terve rida juhtumeid, mis rikuksid Eesti väärtpaberituru mainet. «Eesmärgiks on luua siiski keskkond, mille korral turg oleks hästi organiseeritud, likviidne ja korralike mängureeglitega,« lisas Lukk.

«Maksuamet ei pruugi toimuvate tehingute kohta huvi tunda, kuna tulude deklareerimata jätmisel ei saada selgust tehingutest saadud tulude kohta, « ütles Hüvitusfondi väärtpaberite direktor Angelika Koha.

Nominiiarvet on Luki sõnul võimalik kasutada ainult välisinvestoreil, mis teeb Eesti turu atraktiivsemaks. Tulemuseks on väliskapitali suurem sissevool, märkis ta.

«Juhul kui oleksime sisse seadnud nominiikonto, siis oleksime kaotanud kontrolli konto omanike üle ja oleks pidanud usaldama vahendusfirmasid, « ütles väärtpaberite keskdepositooriumi tegevdirektor Martti Kuldma.

Volitatu konto avamist mitte lubada on Koha sõnul oluline ka investori kaitse seisukohast. «Juhul kui nominiihaldajatega midagi juhtub, näiteks ta pankrotistub, siis oleks hiljem raske tuvastada konto omanikku,» lisas Koha.

Koha lausus, et nimetatud süsteemi juures on keskdepositooriumil omanikule väga raske tagada tema väärtpaberite kindlat hoitust. Depositoorium ei saaks tema sõnul sellist vastutust võtta, kuna kaotatakse kontroll väärtpaberiomanike ja toimuvate tehingute üle.

Kirjeldatu probleem muutus aktuaalseks seoses väärtpaberite keskregistri põhimääruse muudatusega, mille kohaselt on võimalik välisresidendil oma väärtpaberiarvet pidada ka volitatu nime all.

Juhatuse otsusega on nüüdsest võimalik avada väärtpaberite keskdepositooriumis ka niinimetatud hallatavat kontot, mis erineb tavalisest selle poolest, et omaniku oste-müüke juhib mitte omanik ise, vaid sellekohast litsentsi omav väärtpaberivahendaja.

Hetkel kuum