9. mai 1996 kell 22:00

Kas Reiljan peaks lahkuma?

Arutelu jätkub esmas-päeval KMÜs koos Villu Reiljaniga. Esmaspäeval on koosolek koalitsiooni fraktsiooni esimeeste, aseesimeestega ja siis on ka otsus olemas.

Täna (eile -- toim) taheti kuulda meie fraktsiooni otsust ja selle me ka ütlesime. Leidsime, et umbusalduse avaldamine ei ole piisavalt põhjendatud. Reiljanit kuulates ja riigikontrolli aktiga tutvudes tuleb välja, et seadusi rikutud ei ole, riigile pole kahju tekitatud.

Mis puudutab ministri ebaeetilist või mitteebaeetilist tegu, siis on see kõik arusaamatu. Siin tuleb natukene rohkem akti analüüsida. Kontrollakt puudutas suuremal määral ju aega, mil Villu Reiljan oli juba minister. Peame analüüsima olukorda, täna oleks ennatlik arvamust avaldada.

Luua kooli bilansiline kasum oli null ja selle pealt ei tulegi maksu maksta, 95. aastal tekkis kasum, aga see ei puuduta enam Reiljani perioodi. Mis puudutab tehingut iseendaga, siis tehingut iseendaga ta teha ei saa, sest aktsionäril ei ole neid õigusi ja ta ei ole lepingut sõlminud. Tema allkiri on ainult saatelehel.

Juhul kui selgub, et tegemist oli ebaeetilise teoga, siis ministri tagasiastumist me arutame, see kuulub meie juhatuse kompetentsi, juhatuse liikmed asuvad maal.

Esmaspäeval saame lähtuda seaduslikkusest. Momendil oleme seisukohal, et ei näe vajadust ministrit tagasi kutsuda enne, kui pole neid asju arutanud.

Esmaspäeval toimub lõp-lik informeerimine ja pärast seda meie fraktsioon koguneb ja langetab otsuse. Seni ei ole me võtnud mingit seisukohta.

Mis puudutab tegusid, siis saame usaldada seda informatsiooni, mida meile jagatakse. Paratamatult fraktsiooni aseesimehena olen ülimalt ettevaatlik seisukohavõtuga, mis muidugi ei tähenda, et ma ei tahaks ise jõuda täielikule selgusele ja sellele vastavalt käituda. Ennatlikke avaldusi ei tahaks ma teha. Hindrek Meri ettekandes oli tegusid mitu, mis olid ära märgitud ja mis äratasid tähelepanu. Riigikontrolli ettekanne oli lühikene ja seal oli fikseeritud varjatud ehk teeseldud tehing, kuid ta ei olnud piisavalt lahti räägitud. Kui asitõendid esitatakse, siis on asi märksa selgem. Kuivõrd tegu on inimesega, siis meie õiguskäitumine peab olema selline, et me ei kiirusta inimese tegude üle otsustama enne, kui on piisavalt informatsiooni.

Ma arvan, et otsustamisel on kõik elemendid tähtsad. Me peame esiteks lähtuma sellest, et iga riigikogulane ja ka minister peab käituma selliselt, et tema tegudest ei langeks liig pikka varju tema tulevikuväljavaadetele ja teiselt poolt peame käituma selliselt, et see oleks kooskõlas poliitilise kultuuriga. Meie käitumine kuni hääletamiseni peaks lähtuma sellest, et oleme koalitsioonis. Aga hääletamise otsus on sõltumatu sellest, et oleme koalitsioonis. Hääletamine sõltub sellest, milline on meie suhe küsimusse.

Hetkel kuum