18. märts 1998 kell 22:00

Uks Euroopa Liitu avaneb

Suurbritannia välisminister ja Eesti välisminister esinevad Brüsselis avaldustega läbirääkimiste eesmärkide ja olulisemate seisukohtade osas.

Läbirääkimised toimuvad kahes etapis, ütles Streimann. Kõigepealt vaadatakse üle Eesti ja Euroopa Liidu seadused ning seejärel algavad sisulised läbirääkimised.

«See kava on muidugi ainult jäämäe tipp ning ei võimalda käsitleda kõiki tehnilisi probleeme, mis läbirääkimiste käigus tekivad,» ütles Streimann. Praegu koostab Eesti pool lõplikud seisukohad, mis avaldatakse järgmisel nädalal, kinnitas Streimann.

«Eestis moodustatud töögruppide ülesanne on teha Eesti ja ELi seaduste võrdlev analüüs ning töötada välja ettepanekud mistahes seisukohtade tarbeks,» rääkis Streimann.

Streimann kinnitas, et enamikus töögruppides on inimesi ka valitsusvälistest institutsioonidest ning ettevõtjaid, juriste ja teadlasi.

Sõelumise käigus peaks Streimanni sõnutsi välja tulema teemad, mille puhul on Eestil konkreetne seisukoht ja mis nõuavad sisulisi läbirääkimisi.

Läbirääkimiste kestus sõltub Streimanni sõnutsi ka välistest faktoritest, Eestis näiteks majanduspoliitilisest arengust ja Euroopa Liidus sisestest reformidest.

Hetkel kuum