8. juuni 1998 kell 22:00

Erastamisagentuuri majandustegevust uurib valitsus

EEAd kohustab oma tegevusaruannet valitsusele esitama erastamisseadus. Valitsus võtab selle kohta vastu protokollilise otsuse.

EEA-le laekus aastatel 1994--1997 erastamisest 2,1 mld krooni ning järelmaksude ja intressidena peaks laekuma veel 1,1 miljardit. Riigikontrolli hinnangul on EEA müünud vara raamatupidamisväärtusest odavamalt.

Samas on 1994--1997 sõlmitud erastamislepingutes sisaldunud kohustused -- investeerida kokku 3,8 mld krooni ja tagada töökohad 83 000 inimesele -- seniks ületatud.

Riigikontroll leiab, et seni on riigivara erastamisest saadud tagasihoidlikku tulu ning eelseisvates erastamistehingutes tuleb pöörata tähelepanu selle suurendamisele.

Aastail 1994--1997 kulutas riik erastatavate firmade võlgade tasumiseks ja otseselt erastamise korraldamiseks ligi 400 miljonit krooni. Seega kulus ligi 18 protsenti vara müügist saadud rahast erastamiskulude katmiseks.

Lisaks kustutati 1994--1997 erastamisel olnud ettevõtete maksuvõlgu 370 miljoni krooni ulatuses ning kokku ületavad kulud kolmandiku summast, mis erastamisagentuur riigivara erastamisest rahana on saanud. BNS

Hetkel kuum