5. november 2000 kell 22:00

Kas auditeerimise kohustuse piirmäära tuleks tõsta?

Kindlasti on otstarbekas seda tõsta. Ühe miljoni krooni suuruse käibega firmad on väga väikesed. Välja pakutud uus piirmäär 16 miljonit eurot (250 miljonit krooni) on aga liiga kõrge.

Küsimuse võiks asetada nii; kas näiteks 100 miljoni krooni suuruse käibega firma puhul on oluline, et tema finantsinformatsioon oleks majandusüldsuse jaoks usaldusväärne? Minu arvates on see oluline ja sellepärast arvan, et see 16 miljoni euro suurune piirmäär on liiga kõrge. Auditeerimine annab täiendavad garantiid, tõstab finantsaruannete usaldusväärsust ja see ei ole oluline ainult suurfirmadele.

Kindlasti tuleks auditeerimise kohustuse piirmäär aktsiaseltside ja osaühingute puhul ühtlustada. Ma ei näe põhjusi, miks see peaks olema erinev.

Mina tegelen kudumitega ja minule on auditeerimine kohustuslik. Meie firmale tekitavad tõsist konkurentsi pisikesed riiulifirmad, kes müüvad oma kaupa näiteks Kadaka turul. Neil on suured kaubakogused ja suurema osa sellest müüvad nad maha mustalt. Kuna nende ametlik käive on väike, siis ei ole neil ka auditeerimise kohustust ja äri läheb kenasti. Minu jaoks on see kohutavalt ebaõiglane, sest need väikesed firmad tekitavad ebaõiglast konkurentsi, nad ei maksa makse.

Sellepärast ma arvan, et ei peaks olema mingit piirmäära. Peaks olema nii ? kui on registreeritud ettevõte, siis peab automaatselt olema ka kohustus oma finantsaruandeid auditeerida. Kui seda piirmäära veel suurendada, siis suurendab see illegaalse turu osa. Erandi võiks teha füüsilisest isikust ettevõtjate osas ja neile võib-olla kehtestada mingi piirmäära. Aktsiaseltside ja osaühingute puhul peaks auditeerimine olema aga kohustuslik.

Auditeerimise piirmäära on vaja muuta osaühingute puhul. Kui me kirjutasime raamatupidamise seadust, siis ei olnud meil veel äriseadust. Raamatupidamise seaduse järgi on auditeerimine kohustuslik nendele ettevõtetele, kelle käive ületab miljon krooni. Äriseadustikku kirjutati sisse, et auditeerimine on kohustuslik osaühingutele, kelle osakapital on üle

400 000, ja kõigile aktsiaseltsidele. Kuna see on erinevate seadustega erinevalt määratud, siis on vaja piirmäär ühtlustada.

Raamatupidamise toimkond pakkus välja Euroopa Liidus kehtiva piirmäära, milleks on 16 miljonit eurot. See ei tähenda, et me peaksime sama suure piirmäära ka Eestis kehtestama. Võime olla ka rangemad.

Hetkel kuum