28. oktoober 2002 kell 22:00

2003 tuleb ettevõtjatele ja tallinlastele kuldne aasta

Äripäeva meelest sarnaneb Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonileping Tallinnas Riigikogu valimisplakatiga ? koosneb peamiselt mõlema erakonna lubadustest, mida nood jagasid kohalike volikogude valimiste eel, ainult et sedakorda on Keskerakond ja Reformierakond need lihtsalt kokku kirjutanud ühte dokumenti, seejuures pole kaksikliit vaevunud välja arvutama oma lubaduste/kohustuste maksumust.

Koalitsioonilepingus on võimuerakonnad mõelnud eranditult kõigile pealinna asukatele alates vastsündinuist ja lõpetades asotsiaalidega (sundüürnike probleemide lahendamine, ravikindlustamata elanikele ravi tagamine jne). Ühest küljest on see normaalne ? linnajuhtide kohustus ongi hoolitseda kõigi elanike eest. Teisalt kasutatakse nn seinast seina lubadusi ikka tavaliselt valimiste eel võimalikult paljude valijate häälte püüdmiseks.

Sama eesmärki täidavad koalitsioonileppes sisalduvad nn lühiajalised lubadused, mille järgi otsustades tuleb vähemalt Riigikogu valimiste aasta, 2003 Tallinna elanikele igapidi hea: ei tõuse vee-, toasooja ega ühistranspordi hinnad; samale tasemele jääb elamumaa maamaks; pensionärid saavad 500 krooni ühekordset toetust.

Elu pealinnas on kulukam kui nii mõnelgi pool Eestis, samuti maksavad teisedki omavalitsused eakatele toetust, seepärast on selline abi pensionäridele kindlasti teretulnud. Kommunaalteenuste hindade külmutamine seevastu on küsitav ? on oht, et linnaelanik saab 2004. aastal seda suurema ?laksu?: ühekorraga tõusevad kõigi teenuste hinnad ja hinnatõus tuleb valusam.

Mitu lubadust teenivad lisaks häälte püüdmisele muidki eesmärke, nt toetused peredele ? 5000 krooni suurune sünnitoetus ja sama suur ranitsatoetus esimesse klassi minevale lapsele; ning tulevast aastast kaob Tallinnas mootorsõidukimaks. Need on mõeldud ka inimeste meelitamiseks Tallinna. Ja mida rohkem linlasi, seda suurem tulubaas ja seda odavamalt tuleb tallinlastele kätte avalik teenus.

Koalitsioonilepingust leiab tegelikult hulga häid mõtteid ? lubaduse teha korda Tallinna registrid, kiirendada asjaajamist, vähendada bürokraatiat jne. Ettevõtjate jaoks tundub Tallinn järgneval kolmel aastal olevat tõeline kullaauk ? tööd jätkub elamu- ja teedeehitajatele, haljastajatele, turvafirmadele, ka Kaitseliidule, transpordiettevõtetele. Võimuliit lubab tekitada konkurentsi linna ühistranspordis, kaasata sotsiaalteenuste osutamisele rohkem eraalgatuslikke ühinguid...

Kui kujutada lepingu valgusel ette Tallinna kolme aasta pärast, terendub korrastatud, kenasti haljastatud, kaunite elamute ja ühiskondlike hoonetega linn, kus elavad õnnelikud inimesed. Ning elanike registris on järjekord.

Paraku võibki see kujutelmaks jääda, sest võimuliit on tulevaste Riigikogu valimiste tuhinas unustanud arvutada, mis kaheksa lehekülge lubadusi linnakodanikule maksma läheb, kui suured rahad tulevad ISPAst, kui palju riigilt, ning lubadustele järele kirjutada tärminid, millal mida on kavas teha. See pole linna 10 aasta arengukava, kus võib veidi ka unistada, vaid leping, mille järgi linnavõim tööle hakkab.

Hetkel kuum