18. november 2003 kell 22:00

Seadusemuudatus piirab kalalaevade registrisse võtmist

Valitsuses käesoleva aasta 2. oktoobril heaks kiidetud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu sisaldab muudatusi, mis on seotud Eesti seadusandluse Euroopa Liidu õigusaktidega kooskõlla viimisega.

Seadus loob aluse püügivõimsuse ehk kalalaevastiku piiramiseks. Senisest tugevamini seotakse erinevad püügiõigust andvad dokumendid (kalapüügiluba, kalalaevatunnistus) kalalaevaregistriga. Registrisse tuleb kanda kõik püügil olevad laevad. Püügivõimsuse ehk kalalaevastiku kasvu piiramine on vajalik, sest praegu ületab püügivõimsus püügivõimalusi. Kuni olukord püsib selline, saab seadusemuudatuse kohaselt uusi kalalaevu registrisse kanda üksnes seal olevate aluste asemele.

Pärast ELiga ühinemist on planeeritud toetuste maksmine Eesti kalalaevaomanikele, kes laevastiku vähendamiseks oma laeva utiliseerivad. Selle meetme rahastamiseks saab kasutada ELi struktuurabifondi (FIFG) vahendeid. Toetuste abil registrist välja viidud püügivõimsust asendada ei saa. Püügivõimaluste ja püügivõimsuste tasakaalu viimine on aluseks kogu kalandussektori majandusliku olukorra stabiliseerimisele. Seaduses laiendatakse satelliitjälgimissüsteemi paigaldamise nõuet Eesti vetes kala püüdvatele laevadele. Möödunud aasta lõpul vastuvõetud ELi uue ühise kalanduspoliitika kohaselt peavad alates 1. jaanuarist 2004 kõik kalalaevad, üldpikkusega üle 18 m, olema varustatud satelliitjälgimist võimaldavate seadmetega ja alates 1. jaanuarist 2005 peavad satelliitjälgimist võimaldavate seadmetega olema varustatud kõik kalalaevad üldpikkusega alates 15 m. Siiani kehtis Eestis satelliitjälgimissüsteemi kohustus vaid väljaspool Eesti vett püüdvatele laevadele, muudatusega laiendatakse kohustus ka Eesti vetes püüdvatele laevadele. Erand on alused, mida ei kasutata kalapüügil kaugemal kui 12 meremiili territoriaalmere lähtejoonest või mis ei viibi sadamast väljas üle 24 tunni. Satelliitsüsteem on vajalik püügitegevuse kontrolli parandamiseks. Satelliitjälgimissüsteemide paigaldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes hüvitab kalalaevaomanikele süsteemide ostmise ja paigaldamise kulutused kuni 50 ulatuses.

Autor: Ain Soome

Hetkel kuum