Virkko Lepassalu • 5. detsember 2003 kell 9:55

Majandusministeerium: Oktoobris jätkus Eesti omatoodete ekspordi kiire kasv

Oktoobris jätkusid väliskaubanduses positiivsed arengud, teatas majandusministeerium kommentaaris oktoobri väliskaubandusnäitajate kohta.

Omatoodete eksport suurenes neljandat kuud järjest 15% piires, mis iseloomustab Eesti ettevõtete ekspordipotentsiaali jätkuvat paranemist. Sellisele ekspordi arengutendentsile viitasid ka varem avaldatud tööstuse oktoobrikuu müüginäitajad, kus kiiret müügikasvu toetas just eksport.

Majandusministeerium lisas, et samal ajal pidurdas koguekspordi aastast kasvu allhangete kahanemine. Kasv oli 5,2%, mida võib põhjendada eelmise aasta kõrge võrdlusbaasiga, sest siis jõudis allhankeekspordi maht taas peaaegu kriisieelsele tasemele.

Selle aasta septembriga võrreldes suurenes allhankeeksport oluliselt, millele viitas juba töötluskaupade sisseveo tugev kasv septembris võrreldes eelmise kuuga. Ka impordi kasvutempo aeglustus (14,1%ni), seda just sisenõudluse kasvu pidurdumise arvel, mistõttu kaubavahetuse puudujääk kahanes septembriga võrreldes veidi, ulatudes 2,6 miljardi kroonini.

Normaalekspordi tugevat kasvu toetasid endiselt kõrgete aastakasvudega masinad ja seadmed, keemiatooted ning instrumendid ja aparaadid. Ka puidu ja puidutoodete ning loomsete toodete väljavedu suurenes kogu omatoodete ekspordiga samas suurusjärgus. Allhankeekspordi kahanemist aastases võrdluses mõjutasid kõige rohkem metallitooted, kuid nende osas oligi eelmise aasta võrdlusbaas väga kõrge.

Ka masinate ja seadmete allhanked olid eelmise aasta oktoobris tugeva kasvuga, mistõttu selle aasta näitajad jäid veidi madalamaks, samas septembriga võrreldes suurenes nende allhankeeksport oluliselt.

Impordis siseringlusse eristusid jätkuvalt kõrge aastase kasvuga transpordivahendid aga ka puidu sissevedu suurenes tugevalt. Palginappus siseturul sunnib puidutööstuse ettevõtteid üha rohkem puitu importima. Olgugi, et oktoobris algab juba jõulukaupade varumine, tarbekaupade sissevedu aastaga oluliselt ei kasvanud.

Töötluskaupade sissevedu oktoobris eriti ei suurenenud, vaid keemiatoodete ja metallide impordil oli märkimisväärne kasv, seetõttu pole ka lähiajal oodata allhangete osas kiireid arenguid.

Järgneval kuul võib oodata väliskaubanduse mahtude kasvu. Ekspordi arenguid toetab endiselt tugev normaaleksport. Eesti Konjunktuuriinstituudi tööstuse baromeetrist on näha, et novembris on ettevõtete ootused eksporttellimuste osas positiivsed. Samal ajal püsib ka oodatavalt kõrge impordinõudlus, mistõttu pole tõenäoliselt loota kiiret väliskaubanduse puudujäägi langust.

Hetkel kuum