ÄP fototoimetus • 18. november 2004 kell 22:00

Ekspordiplaani programm välistab põllumajandussektori toetamise

Ekspordiplaani programmi ei saa kasutada põllumajandussektor ? põllumajandustoote definitsioon on sama, mis nõustamistoetuses, paljud tingimused samad, mis koolitus- ja nõustamistoetuse puhulgi.

Ekspordiplaani koostamist toetatakse kuni 75 000 krooniga, omafinantseering peab olema vähemalt 50%. Ekspordiplaani elluviimist toetatakse maksimaalselt ühe miljon krooni ulatuses, millest vähemalt 50% on omafinantseering. Projekti kuludesse võib arvata konsultandi teenustasu, välismessidel osalemise kulu, välisturu-uuringud, sihtturu turundusüritused, reklaami, struktuuritoetuse sümboolikaga seotud kulud. Nii nõustamisprogrammi kui ka ekspordiplaani programmi raames toetust taotledes tuleb jälgida, kui palju on taotleja saanud vähese tähtsusega abi viimase kolme aasta jooksul ? see ei tohi ületada 100 000 eurot. Toetuse taotlemisel ei tohi taotleja ekspordikäive ületada 150 miljonit krooni, kuid ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt aasta.

Autor: ÄP

Hetkel kuum