Sirje Rank • 22. juuni 2010 kell 8:55

Soome plaanib tulumaksukärpeid

Soomes tuleva aasta aprillis toimuvatest parlamendivalimistest saavad ühtlasi maksupoliitika valimised – parteidel tuleb valimiskampaanias sõnastada oma visioon Soome maksupoliitika tulevikist ning rahvas otsustab, kuidas Soomes lähiaastatel avaliku sektori kulutusi rahastatakse.

Diskussiooni aluseks saab valitsuse töögrupi koostatud maksureformi kava, mille vaheversiooni tutvustati sel esmaspäeval ning mis lõplikult saab valmis selle aasta detsembriks.

Töögrupi lähteülesanne oli pakkuda välja maksureform, mis toetaks majanduse kestvat kasvu, töökohtade loomist ning tootlikkuse tõusu. Maksutulu laekumised kokkuvõttes väheneda ei või, küll aga muutuda maksutulu allikad.

Reformikava keskne idee on kergendada tööjõu maksustamist ning ettevõtete maksukoormat, tõstes samas kaudseid makse ning kapitalitulu makse.

Üksikisiku tulumaksu puhul alaneks ettepaneku järgi kõik maksumäärad, kuid keskmisest enam alaneks maksumäär kõige suurema sissetuleku saajatel. Viimane ei tohiks edaspidi ületada 50% teenitud tulust.

Ettevõtete maksustamisel soovitab töögrupp kasumimaksu määra alandada praeguselt 26 protsendilt 22 protsendile, millega Soome nihkuks Euroopa riikide seas maksukonkurentsis liidrite sekka. Eeldus on, see teeb Soome investoritele ahvatlevaks ning hoiab firmade peakontorid Soomes. Arenenud tööstusriikides on ettevõtte tulumaksu määr keskmiselt 26%.

Samas karmistuks dividendide maksustamine. Ettepaneku järgi tõuseks maksumäär 28 protsendilt 30 protsendile ning kaoksid seni kehtinud maksusoodustused. Börsifirmadest saadud tulu loetaks täies mahus kapitalituluks ning eriti tuntavalt karmistuks börsil noteerimata firmade dividendide maksustamine.

Tõuseks ka käibemaks – kõigilt toodetelt ja teenustelt 2 protsendipunkti võrra.

Soome uus valitsusjuht Mari Kiviniemi jäi maksureformi kavale hinnangu andmisega ettevaatlikuks, nentides, et diskussiooni käivitamiseks on see hea baas, kirjutas Helsingin Sanomat. Rahandusminister Jyrki Katainen kordas seisukohta, et suure maksureformi läbiviimine praegusel ebakindlal ajal oleks väga riskantne ettevõtmine. Nii jääb see ülesandeks Soome järgmisele valitsusele 2011. aasta parlamendivalimiste järel.

Enim kriitikat on äsja avalikustatud ettepanekutes juba saanud tagasipöördumine dividendide kahekordse maksustamise juurde. Töögrupi eesmärk on kannustada kasumi jätmist ettevõttesse, kuid ettevõtjate hinnangul läheb eriti väikeste ja keskmise suurusega firmade puhul dividendide maksukoormus liiga kõrgeks ning „karistatakse“ stabiilsele kasvukursile jõudnud ettevõtteid. Samuti leiavad kriitikud, et töögrupi ettepanekud ajendaksid firmasid enam laenuraha kaasama.

Opositsioon ja ametiühingud nurisevad suurima tulu saajate maksumäära kergendamise pärast ning leiavad, et madalapalgalised on reformis ära unustatud.

Kaubandus rehkendab, et käibemaksu tõstmise tagajärjel, kui tarbimine väheneb, võib alalt kaduda kuni 15 000 töökohta.

 

Hetkel kuum