Alyona Stadnik • 25. mai 2011 kell 6:52

Tallinna Vesi ei anna alla

Tallinna Vesi AS avaldab täna oma koduleheküljel konkurentsiameti analüüsi ettevõtte tariifitaotluses osas ning rõhutab, et jätkab tegutsemist selle nimel, et ka ettevõtte omanikud saaksid teenida kogu lepinguperioodi jooksul aktsepteeritavat tulu investeeritud kapitalilt.

ASi Tallinna Vesi sõnul ei analüüsinud konkurentsiamet sisuliselt erastamisel sõlmitud lepinguid ning väitis, et mistahes osapoolte ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitud kokkulepped ei ole tugevama õigusjõuga kui ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusel.

Lisaks ei ole Eesti ametivõimud teostanud majandusanalüüsi Tallinna Vee finantstulemuste kohta kogu lepingu perioodi vältel alates 2001. aastast. Selline analüüs tõestaks, et keskmine reaalne tulukuse määr Tallinna Vee puhul on aastatel 2001-2010 olnud 6,5%.

Tallinna Vesi rõhutab, et veelgi üllatavam on see,  et konkurentsiamet ei ole analüüsinud ega kommenteerinud Oxera poolt antud sõltumatut kinnitust tulukuse kohta, mida aktsionärid on teeninud erastamisjärgsel perioodil, ehkki see analüüs esitati 9. novembril 2010 KA-le osana tariifitaotlusest koos kõikide asjakohaste erastamisdokumentidega.  

Tallinna Vesi märgib täiendavalt, et kõnealust analüüsi tehes kasutati Maailmapanga poolt soovitatud metoodikaid erastatud kommunaalettevõtete hinnakujunduseks. Sellise lähenemise kasutamine tähendab ühepoolset otsust, mis ei ole tõendatud ega põhine faktidel ning eirab viimase kümne aasta jooksul kehtinud lepingute tingimusi, seega muutes erastamise õiguslikku ning majanduslikku raamistikku.

Tallinna Vesi taotles lepingulist 3,5-protsendilist tariifitõusu aastaks 2011, esitades kõik vajalikud dokumendid vastavalt seadusele, sealhulgas ka kulupõhise analüüsi, et täita ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse nõudeid. Kõik erastamislepingus sisalduvad kokkulepped vastasid Eesti ning Euroopa Liidu seadustele nii erastamise ajal kui vastavad ka täna. Erastamise ajal lepiti lepingu tingimuste kehtimine kokku 15-aastaseks perioodiks, kinnitas ettevõte.

"Tallinna Vesi on täielikult pühendunud lepingu täitmisele ning jätkab kõrgekvaliteediliste veeteenuste osutamist Tallinna elanikele, otsides nende standardite täitmise kohta sõltumatut kinnitust vastavalt heale regulatsioonitavale. Olukorras, kus sellised kõrged standardid on juba saavutatud, jätkab ettevõte tegutsemist selle nimel, et ka ettevõtte omanikud saaksid teenida kogu lepinguperioodi jooksul aktsepteeritavat tulu investeeritud kapitalilt, mille tulukuse määr vastaks sama riskiastmega investeeringute tulukusele," seisab ettevõtte teates.

Tallinna Vesi avaldab ka oma tariifitaotluse koos põhiliste aruteludokumentidega, mille ettevõtte on esitanud konkurentsiametile vastuseks nende esialgsetele seisukohtadele.

Hetkel kuum