Alyona Stadnik • 24. mai 2011 kell 12:08

Tallinna Vesi kutsub üles lobby-tööle riigikogus

Tallinna Vesi AS tegevjuht Ian Plenderleith soovitas täna börsifirma aktsionäridel teha lobby-tööd riigikogus, kirjutada peaministrile või mõnele Euroopa Parlamendi saadikule, et seista oma õiguste eest. 

Plenderleith tutvustas täna aktsionäridele Tallinna Vee erastamislepingut ja selgitas aktsionäride kaitseks tehtavaid samme. Samuti ta selgitas aktsionäridele, mida on neil endil võimalik oma investeeringu kaitseks ette võtta.

"Aktsionärid saavad teha lobby-tööd riigikogus ja majandusministeeriumis, küsides majanduslikke põhjendusi nende (aktsionäride -toim.) ettevõttele suunatud tegevuste kohta. Teil on võimalus kirjutada oma valitud parlamendisaadikule, peaministrile, Euroopa Parlamendi saadikule ning küsida tõestatud põhjendusi ning ühendada jõud teiste aktsionäridega pöördumisel EL Komisjoni poole,“ ütles Plenderleith.

Konkurentsiamet ei kooskõlastanud mullu novembris AS Tallinna Vesi poolt esitatud 2011. aasta hinnataotlust. Ettevõte vaidlustab Eesti ametivõimude otsuse, 2010. aasta 1. jaanuarist kehtestatud hinnad jäävad kehtima. „Tulemuseks on see, et aktsiate esmasel pakkumisel osalenud investorid kaotavad konkurentsiameti sõltumatult kinnitamata analüüsi tõttu kuni poole oma rahast,“ sõnas Plenderleith.

Investorite jaoks see tähendab seda, et nende investeeringu juriidilise ja majandusliku raamistikku on ühepoolselt rikutud, nende dividendid vähenevad ligikaudu 50% võrra aastas ning nende vara õigusvastane võõrandamine toimub ilma nõuetekohase kompensatsioonita, täpsustas Plenderleith."Ettevõtte (Tallinna Vee-toim.) jaoks tähendab see seda, et ettevõtte väärtus väheneb ligikaudu 1.5 miljardit krooni ehk 90 miljonit eurot,“ lausus Plenderleith.

Plenderleith rääkis ka, et riigikogu on vastu võtnud monopolide ohjeldamise seaduse, tänu millele muutus põhjendatud tulukuse definitsioon, mis aga ei arvesta erastatud ettevõtetega. „Samuti on rakendatud uut metoodikat ühepoolselt ehk eiratakse igati õiguspärast erastamislepingus sisalduvat tariifimehhanism ning jäetakse täielikult tähelepanuta AS Tallinna Vesi erastamisleping,“ sõnas Plenderleith.

Ta lisas, et Eesti ametivõimud ei ole pidanud dialoogi ettevõtte ega selle investoritega. „Samas puudub sõltumatu tõestus nagu oleks erastamine olnud ebaefektiivne,“ märkis Plenderleith. 

Tallinna Vesi AS on alustanud ettevalmistusi vaidlustamaks lepingu rikkumist Eesti kohtus. Ettevõte on hinnataotluse majanduslik põhjendatuse jaoks lasknud koostada eksperthinnangu (Oxera) ning esitanud Euroopa Liidu Komisjonile kaebuse.

Euroopa Liidu Komisjon saatis seoses kaebusega Eesti Vabariigi Valitsusele teabepäringu, mille vastuse tähtajaks oli 3. mai.

Tallinna Vesi avalikustab homme kell 9.00 oma tariifide hinnataotluse sisu ja konkurentsiametiga peetud kirjavahetuse.

Hetkel kuum