Anne Oja • 11. juuli 2011 kell 16:44

Tallinna Vesi: tariifisõda häirib toimetulekut

Tallinna Vee tootmistulemused on suurepärased, kuid peagi avaldatavad majandustulemused võivad jääda neile kõvasti alla.

Kuu lõpus avaldab Tallinna Vesi börsile, kas konkurentsiameti hinnatõusukeeluga kaasnevad majandustulemused vastavad suurepärastele tootmistulemustele või mitte. II kvartali tootmistulemused teatab ettevõte 14. juulil ja majandustulemused 29. juulil, ütles Tallinna Vee tegevjuht ja juhatuse esimees Ian Plenderleith täna aktsionäridele saadetud kirjas.

"Soovime juhtida aktsionäride tähelepanu sellele, et AS Tallinna Vesi ei saa aktsepteerida erastamislepingu tingimuste ühepoolset rikkumist Eesti võimuorganite poolt ning kasutab kõiki seaduslikke meetmeid, et kaitsta heas usus Eestisse tehtud investeeringut," lisas Plenderleith.

Ta juhtis aktsionäride tähelepanu veel kahele arengule. Esiteks, Tallinna Vee kaebuse arutamine halduskohtus on hakanud venima. Konkurentsiamet taotles kaebusele vastamise tähtaja edasilükkamist kuni 29. augustini, mis tähendab, et edasi lükkub ka veetariifi tõstmise võimalus. Teiseks, Eesti riik tahab Tallinna Vee väidetava ülemäärase tulukuse kallale minna tagasiulatuvalt.

Börsiettevõttesse Tallinna Vesi investeeritud kapitali keskmine tegelik tulukus aastatel 2001–2010 oli Plenderleithi andmetel 6,5%, Tallinna veehind moodustab 1,4% leibkonna keskmisest netosissetulekust ning see osakaal jääb kindlalt alla Maailmapanga poolt soovitatud ülemisest piirist, mis on 4%.

Hetkel kuum