Elmar Ots • 19. juuli 2011 kell 8:24

Tallinna IT-agentuur hakkab juhtima miljardiprojekti

Tallinna loodav ELi IT-agentuur võidakse panna vastutama uute üle-euroopaliste IT-süsteemide loomise eest, milleks tõotab kuluda 1,3 miljardit eurot.

Euroopa Komisjon tahab lisaks Schengeni infosüsteemi, Euroopa viisainfosüsteemi ja Euroopa varjupaigataotlejate andmebaasi haldamisele-arendamisele anda uue agentuuri ülesandeks veel ka üle-euroopalise sisenemis- ja väljumissüsteemi, registreeritud reisija programmi ning elektrooniliste piiriületusväravate kasutuselevõtmise koordineerimise, teatab siseministeerium.

Tolle niinimetatud e-piiride paketi loomiseks tõotab kuluda 1,3 miljardit eurot. Uued lahendused lihtsustaksid politsei ja piirivalve tööd, sest senised töövahendid nagu Schengeni infosüsteem polevat võimude väitel ELi välispiiri kaitsmiseks ning kuritegevuse tõkestamiseks enam piisavad.

Sisenemis-väljumissüsteem sisaldaks piiriületajate passiandmeid ja sõrmejälgi, võimaldades edukamalt tuvastada kurjategijaid ja Schengeni alal ebaseaduslikult viibijaid. Viimastest lõviosa olevat lubatust kauemaks ELi jäävad inimesed.

Hetkel kuum