Rivo Sarapik • 12. juuni 2017 kell 12:10

Rakvere Tarvase pankrot rauges

Rakvere Tarvas.  Foto: Scanpix/Postimees

Viru maakohus lõpetas MTÜ BC Rakvere Tarvas pankrotimenetluse raugemisega pankrotti välja kuulutamata. Klubi juhtide sõnul sai saatuslikuks muutunud seadus ning sponsori althüppamine.

„BC Rakvere Tarvas on olnud maksejõuetu juba aastaid, kuid ikka on ilmselt uue hooaja alguses suudetud saadavate sponsorrahade arvelt tasuda ka eelmiste perioodide kohustusi," seisab ajutise halduri aruandes. Selliste spordiühingute väljaminekuid suurendas aruande kohaselt 2014. aastast kehtima hakanud süsteem, kus võistkonnas mängivate sportlaste tasu maksustati nagu töötasud (kuigi neid nimetati stipendiumiks). Varem tegutseti töövõtulepingute lausel, mille kohaselt tööjõumakse tasuda ei tulnud, märkis ajutine haldur.

MTÜ BC Rakvere Tarvas tegi pankroti väljakuulutamise avalduse kohtule aprillis ja selle kohaselt oli võlgnikul kohustusi üle 200 000 euro, varasid aga alla 1000 euro. MTÜ-l ei ole ega ole olnud kinnisvara ega sõidukeid, arvelduskontodel on null eurot. Võlgniku hinnangul oli MTÜ püsivalt maksejõuetu.

Ajutine haldur tuvastas, et kontole on laekunud spordiklubi toetajatelt saadud sponsorrahad, kontodelt on tasutud arveid, töötajatele töötasu ja muid võlgniku tegevusega seotud väljamakseid. Võlgnik selgitas haldurile, et sularahas laekusid ainult piletitulud, mis oli ühe võistlusõhtu eest 500–1000 eurot.

Klubi on võlgu korvpalliliidule, kahele äriühingule, Rakvere linnavalitsusele, samuti mitmele korvpallimeeskonda kuulunud mängijale, kellest osa on andnud nõude üle inkassofirmale. Kokku on võistkonnas mänginud korvpalluritele üle 32 000 euro kohustusi, maksu- ja tolliametile aga üle 80 000 euro, millest suurima osa moodustavad mängijate tasudelt tasumisele kuuluvad maksud.

MTÜ juhatuse liikme kinnitusel saadi põhitulu piletimüügist ja sponsoritelt. Samuti on eelnevatel aastatel saadud väiksemaid ühekordseid toetusi. Juhatuse liige selgitas, et varasematel perioodidel olid toetused suuremad, kuid põhisponsor vähendas toetusi ootamatult - 2,5 korda 2016. aastaks. Juhatuse liikme kinnitusel ongi see probleemide peapõhjus.

Kuigi pikka aega majandati kahjumis, eksisteeris alati võimalus edasi tegutsemiseks selle arvel, et uuel hooajal võis olla perspektiiv või prognoos suurema sponsorraha saamiseks, mis võimaldas katta ka eelnevate perioodide kohutusi. „Ei saa pidada võimalikuks, et iga hooaja lõpul oleks juhatus pidanud esitama pankrotiavalduse,“ seisab aruandes.

Pankrotiseaduse kohaselt lõpetab kohus pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, kui võlgnikul ei jätku menetluse kulude katteks raha ja puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus ja kui võlausaldajad ei ole avaldanud valmisolekut menetluskulude tasumiseks. Kohtumäärus on edasikaevatav 15 päeva jooksul.

Hetkel kuum