Kristjan Pruul • 6. märts 2018 kell 11:13

Omanike Keskliit õiguskantslerilt toetust ei leidnud

Ehitustegevus  Foto: epa

Ehituses kehtestatud kutsenõuete pärast protestiv kinnisvaraomanike huvigrupp Omanike Keskliit õiguskantsleri käest toetust ei saanud.

Ehitusspetsialistidelt nõutavad kvalifikatsiooninõuded on kehtestatud igati seaduslikul viisil ning piisava üleminekuajaga, kirjutab õiguskantsler liidule.

Omanike Keskliidul on pinnuks silmas uuest aastast kehtima hakkanud nõue, millega nõutakse ehitussektoris arhitektidelt, inseneridelt ja projekteerijatelt kutsetunnistust, nõue on lobirühma hinnangul kaugelt liiga range ning kergitab hindu.

Jaanuaris õiguskantsleri poole pöördunud liidu tegevjuht Andry Krass kaebas, et nõuete kehtestamisel kuulati ära kutseandjate seisukohad, kuid omanikud jäeti kõrvale.

"Asjaolu, et teid määruse ettevalmistamisse ei kaasatud, on kahetsusväärne, kuid ei muuda määrust õigusvastaseks," vastas talle õiguskantsler.

Keskliit on ka varem käinud samas küsimuses ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo jutul.

Sel aastal lõpeb ehitusvaldkonnas üleminekuperiood, mis tähendab, et ehitusettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, projekteeritavale hoonele energiamärgise andmise, energiaauditi tegemise ning omanikujärelevalve tegevusaladel saab alates 1. jaanuarust olla vaid vastava kutsetunnistusega isik.

Hetkel kuum