Äripäev • 28. märts 2018 kell 12:21

Sigarettide salaturgu toidab vaesem elanikkond

Sigaret.  Foto: Bloomberg

"Kui suitsetatakse päevas pakk sigarette, siis kulub keskmise hinnaga sigarette ostes aastas üle 1100 euro. Samas on enam suitsetajaid just madalama sissetulekuga elanike grupis," märkis konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing ja lisas: "Siit ka põhjus, miks Eestis ligi viiendik sigaretiturust on salaturg."

Eesti täiskasvanud elanikest suitsetas 2016. aastal 22%. Meeste suitsetamine on viimase 20 aastaga oluliselt vähenenud, kuid naiste suitsetamine jäänud ligikaudu samale tasemele, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust.

Täiskasvanud elanike hulgas tehtud küsitluse põhjal suitsetas 2016. aastal 28% meestest ja 17% naistest, suitsetajad moodustasid kokku 22% täisealisest elanikkonnast (18-74 aastat). 10 aastaga on suitsetajate osakaal oluliselt langenud - 2008. aastal suitsetas 30% täiskasvanud elanikest.

Josing märkis, et endiselt püsib igapäevasuitsetajate seas suur hariduslik lõhe. Põhiharidusega täiskasvanutest  suitsetas 2016. aastal iga päev 28% ja kõrgharidusega inimestest 10%.

Kergesti kättesaadavad

Majandustegevuse registri  järgi oli 2017. aasta juulis Eestis 2555 tubakatoodete jaemüügikohta (+48 müügikohta võrreldes 2015. aastaga), millele lisandus 2474 tubakatooteid müüvat toitlustusasutust (+25 kohta võrreldes 2015. aastaga).

Suurenenud aktsiisimäära mõjul kasvas sigaretipaki keskmine hind 2016. aastal 5,2% ning maksis 3,23 eurot. Sissetulekute kiire tõusu tulemusel on tubakatooted vaatamata kasvanud hinnale muutunud elanikele rahaliselt kättesaadavamaks, kuid kiiremat hinnatõusu ei võimalda salaturg ja kasvanud piiriülesed ostud.

Kõigist surmadest põhjustas tubakatarvitamine 2016. aastal hinnanguliselt 13%, kümme aastat tagasi oli see näitaja 16%.

Karmimad seadused

Selle aasta 19. jaanuarist jõustusid tubakaseaduse muudatused, millega keelustati e-sigarettide kasutamine kõikides suitsetamiseks keelatud kohtades. Samal ajal jõustusid ka nõuded elektroonilise sigareti nikotiinisisalduseta vedeliku koostisele ja puhtusele.Jaanuarist anti maksu- ja tolliametile kontrollostu õigus salatubaka müügi kindlakstegemiseks ning politseiametnikele kontrollostu õigus alaealistele tubakatoodete või seonduvate toodete müügi kindlakstegemiseks.Selle aasta 1. aprillist võib müüa vaid aktsiisimärgiga e-sigarettide vedelikke, sest aasta algusest maksustatakse aktsiisiga ka alternatiivseid tubakatooteid.Piiriülesele kaugmüügi keelule lisandub alates 2019. aasta juulist riigisisese kaugmüügi keeld, mistõttu ei saa tubakatooteid enam tellida veebipoest ega kataloogist.Alates juulist 2019 jõustub tubaka- ja nendega seonduvatele toodetele väljapaneku keeld ja kaubamärkide esitlemise keeld, v.a spetsialiseerunud jaemüügikohtades, rahvusvahelisel liinil sõitval laeval ning lennujaama või sadama kinnisel territooriumil asuvas kaupluses.

Hetkel kuum