Äripäev • 6. juuni 2018 kell 11:05

Tarbijakaitse hoiatab Telia diili eest

Nokia telefonid.  Foto: Nokia

Tarbijakaitseametisse on pöördunud mitu tarbijat seoses juunis jõustuvate Telia Diili ühepoolsete lepingutingimuste muudatustega, millega muudetakse paketi tingimusi, sealhulgas hinda. See tekitab aga rea probleeme ning seaduserikkumise.

Enim küsimusi on tekkinud tähtajaliste lepingute ülesütlemisel, kui tarbija on telefoni saanud nullhinnaga ehk ei ole telefoni eest tasunud, ent Telia nõuab tarbijalt telefoni jääkväärtuse hüvitamist, milleks on telefoni täishind. Ameti hinnangul on selline nõue ebaseaduslik.

Vastavalt elektroonilise side seadusele on tarbijal õigus sideoperaatori ühepoolsete lepingu tingimuste muudatustega mittenõustumisel öelda sideteenuse leping üles ilma leppetrahvi maksmata.

Tarbijakaitseameti hinnangul on Telia kasutatav tüüptingimus, mille alusel nõutakse tarbijalt 0eurose seadme täishinnaga väljaostmist, tarbijat ebamõistlikult kahjustav ja tühine, kuivõrd piirab tarbija seadusest tulenevat lepingu ülesütlemise õiguse kasutamist, teatas amet.

Mõistlikuks ja võlaõigusseaduse põhimõtetega kooskõlas olevaks saaks pidada, kui tarbija Telia nõudel seadme tagastab. Poolte kokkuleppel on võimalik ka telefoni väljaostmine, kuid see ei või olla tingimuseks lepingu ülesütlemisel olukorras, kus Telia muudab lepingu tingimusi ühepoolselt.

Võttes arvesse tarbija õigust öelda muudatustega mittenõustumisel leping üles ja tarbijakaitseseaduses sätestatud eksitavate kauplemisvõtete regulatsiooni, kui tarbijale on pakutud 0 euroga telefon, on telefoni tagastamisel välistatud telefoni kasutamisest tulenevad, näiteks telefoni senise kasutamise või telefoni väärtuse vähenemisega seotud nõuded.

Tarbijakaitseamet teeb tarbijate kollektiivsete huvide kaitseks Telia suhtes järelevalvemenetlust seoses kõnealuste tüüptingimustega. Üksikvaidluse lahendamiseks on tarbijal õigus Teliaga kokkuleppe mittesaavutamisel pöörduda avaldusega tarbijavaidluste komisjoni.

Tarbijakaitseametil on õigus teavitada avalikkust ohu kahtlusest, ohust või korrarikkumisest, võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Hetkel kuum