Äripäev • 2. september 2018 kell 15:30

EVEA: äriseadustiku muutmine pole mõistlik

Foto: PantherMedia/Scanpix

EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate assotsiatsioon) saatis reedel riigikogu õiguskomisjonile ja fraktsioonidele oma arvamuse äriseadustiku muutmise eelnõu kohta, milles märgitakse, et nii sunddividendide kui väljaastumishüvitiste maksmisel oleks väga negatiivne mõju mitte ainult äriühingute käekäigule, vaid kogu majanduse toimimisele. Seetõttu ei pea nad neid ideid mõistlikuks.

EVEA märgib pressiteates, et nende hinnangul peaks osanikel ja aktsionäridel olema äriühingu tegevuse kohta informatsioon, mida on vaja nende pädevuses olevate otsuste vastuvõtmiseks.

"Kui kehtivas regulatsioonis on selles osas puudujääke, võiks seaduse täpsustamist kaaluda. Seejuures tuleb aga silmas pidada, et säilima peab tasakaal ühelt poolt osanike ja aktsionäride ning teiselt poolt äriühingu huvide vahel. Osanike ja aktsionäride teabeõiguse kõrval tuleb arvestada vajadusega kaitsta äriühingu ärisaladusi," kirjutab ettevõtjate esindusorganisatsioon.

Ärisaladuste all viidatakse, et vältima peab olukordi, kus äriühingutes hakatakse omandama osalusi konkureerivate äriühingute huvides teabe saamise eesmärgil.

"Äriühingu juhtimise kesksete küsimuste üle peaks saama otsustada äriühingus 51% suurust enamust omavad osanikud ja aktsionärid. Kasumi jaotamisega seonduvate erimeelsuste korral peaks kasum jääma äriühingusse," lisatakse.

Organisatsiooni hinnangul ei peaks samuti kehtestama osanike ja aktsionäride õigust äriühingust välja astuda ning äriühingu kohustust väljaastunud osanikele ja aktsionäridele hüvitist maksta.

"Äriühingus osaluse omandamine kujutab endast teadlikult võetud äririski. Kui äriühing peaks hakkama maksma osanikele või aktsionäridele väljaastumishüvitisi, siis see kahjustaks oluliselt äriühingu kapitaliseeritust ja majanduslikku võimekust," lausutakse pressiteates.

Juuni keskel võeti riigikogu menetlusse eelnõu äriseadustiku muutmiseks. Eelnõu seletuskirja järgi tahetakse anda väikeosanikele ja -aktsionäridele senisest ulatuslikum õigus teavet saada, õigus teatud tingimustel dividende nõuda ning õigus teatud juhtudel äriühingust välja astuda ja oma osaluse eest hüvitist saada.

Hetkel kuum