Äripäev • 13. november 2018 kell 11:05

Põllumajandus-Kaubanduskoda ootab valimistelt sisukaid biomajanduse arutelusid

Biomajandust tuleb arendada kooskõlas looduse ja arvestades ühiskonda tervikuna, leidis põllumajanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen   Foto: EGERT KAMENIK

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu kinnitas täna Harjumaal Kaunissaares toimunud istungil koja seisukohad ja ootused eelseisvateks Riigikogu valimisteks. Nõukogu näeb valimiste eel vajadust sisuka arutelu järele biomajanduse valdkonnas.

„Eesti põllumeeste ja toidutööstuste peamiseks ülesandeks on oma rahva kindlustamine kodumaiste toiduainetega, kuid meie põllumajandusmaa ja metsa kasutamine annab riigile võimaluse biomajanduse arendamiseks ning seeläbi majanduskasvu soodustamiseks,“ rõhutas põllumajanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen. "Seda tuleb teha kooskõlas loodusega ja arvestades ühiskonda kui tervikut."

Kreeni sõnul vajab nii maaelu kui biomajanduse valdkondade arendamine pikaajalist visiooni, terviklikku ja strateegilist lähenemist ning stabiilseid poliitilisi raamtingimusi, mis annab võimaluse ekspordi arendamiseks ja töökohtade kindlustamiseks maapiirkondades. Üheks märksõnaks on kaasaegne ja tõhus põllumajanduspoliitika, mis peab tagama Eesti ettevõtjatele ausad konkurentsitingimused Euroopa Liidu ühisturul. Põllumeestele kindlustunde andmiseks ja pikaajaliste investeeringute soodustamiseks on oluline tervikliku kriisi- ja riskijuhtimispoliitika väljatöötamine.

Toidutootmise valdkonnas peab koja arvates eesmärgiks olema Eesti isevarustatuse taseme tõstmine või taastamine kõikides põllumajanduse valdkondades, põllumajandussaaduste töötlemisel lisandväärtuse suurendamine ja ulatuslikum ekspordi arendamine nendes sektorites, kus Eestil on olemas konkurentsieelis ja vajalikud kasutamata ressursid.

Säästliku metsamajanduse eelduseks on põllumajanduskoja hinnangul majandus- ja keskkonnakaitseliste huvide tasakaalustamine, metsade vanuselise struktuuri ühtlustamine, erametsaomanike julgustamine oma metsa eest hoolt kandma, metsakasvatustööde toetamine, metsaühistute tugevdamine ning kodumaise puidu väärindamise ja kõrgema lisandväärtusega toodete ekspordi soodustamine.

Põllumajanduskoda kutsub erakondi ühtlasi üles läbi erinevate poliitikavaldkondade senisest enam panustama maaelu arengusse. Nii põllumajandus- ja toidutootmisettevõtete kui ka maapiirkondade inimeste tegevuseks on vajalik korras ja hästi väljaarendatud taristu.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) on loodud 1996. aastal. EPKK on Eesti suurimaid maamajandusorganisatsioone. Koja liikmeteks on organisatsioonid ja ettevõtted biomajanduse erinevatest tegevusvaldkondadest, sh paljud erialaliidud ja ühistud Eesti põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse peamistest tegevusharudest.

Hetkel kuum