Sven Pertens • 11 märts 2013

Pertens: Tallinna teed ja tänavad vajavad rohkem raha

Ümberjaotamisega vahendeid juurde ei teki, aga aktsiisi maksval liiklejal on õigustatud ootus, et kogu aktsiisiraha kasutatakse teede ja tänavate korrashoiuks. Raha jaotamisel tuleks lähtuda sellest, milliseid teid-tänavaid liiklejad rohkem kasutavad, leiab Lemminkäinen Eesti ASi juhataja Sven Pertens.

Teeseaduse põhjal kulub mootorikütuste aktsiisist vähemalt 75% (2013 üle 300 mln euro) teehoiuks: ehituseks, remondiks, hoolduseks ja maanteeameti ülalpidamiseks. Tegelikkuses rakendatakse aktsiisiraha teehoius vähem, sest seoses euroraha kasutuselevõtuga on poliitilisel tasandil otsustatud lähtuda summast, mitte põhimõttest, arvestatud Euroopa abi 75% sisse, ja leitud võimalus aktsiisilaekumisi kasutada muuks otstarbeks.

Miks kasutatakse ainult 75% (arvestades Euroopa toetusfondide raha ainult 50%) mootorikütuste aktsiisist teehoiuks, miks mitte kogu 100%? Teeseadus seda võimaldab ja sellisel juhul jätkuks raha ka kohalike omavalitsuste teedele ja tänavatele. 

MIks on teede-tänavate olukord nii halb, sellest loe tänasest paberlehest.

 

Hetkel kuum