4. aprill 2013 kell 16:23

Maksupettuste ennetus on odavam kui ravi

Nädal on möödas sellest, kui Äripäevas ilmunud artikli pinnalt algas aktiivne arutelu maksu- ja tolliameti (EMTA) välja pakutud ideede üle käibemaksupettuste vähendamiseks, kirjutab EMTA peadirektor Marek Helm. Sellega saavutasime vähemalt ühe oma eesmärkidest. Siin väike vahekokkuvõtte.

Mille üle vaidleme? Eelmisel aastal oli ettevõtete poolt tekitatud käibemaksukahju esialgsete tulemuste põhjal 222 miljonit eurot. 72 000 käibemaksukohustuslasest 9700 käibemaksu sisuliselt ei maksa, kusjuures tegemist ei ole ausate eksportööride või arendajatega. Sellise hulga ettevõtete kontrolliks kuluks meil olemasolevate jõududega 11 aastat, tulemuseks suure tõenäosusega lihtsalt varatute ettevõtete fikseerimine.

Aastas saab maksu- ja tolliamet ca 411 000 käibemaksu tagastusnõuet. Põhjalikumalt jõuab läbi vaadata vaid 5% nõuetest.130 ametniku töö tulemusel jätsime eelmisel aastal tagastamata 25 miljonit eurot (tagastasime 1,1 miljardit).

Igal aastal edastame prokuratuuri ca 20 kriminaalasja, mille menetlemise käigus on tuvastatud hästi organiseeritud kuritegelike gruppide poolt toime pandud laiaulatuslikud ja suure kahjuga käibemaksupettuste skeemid. Sealjuures on sageli tegemist nö vanade tuttavatega ehk isikutega, kes varem sarnaste kuritegude eest juba vastutusele võetud.

Seega pole erilist mõtet kulutada aega vaidlemisele selle üle, kas käibemaksupettused on probleemiks või mitte. Keskenduma peaks sellele, kuidas probleemi lahendada. 

MTA on oma „riskiklientuuriga“ kogu aeg tegelenud ja teeb seda ka edaspidi, nii et ka siin pole vaidluskohta. Numbreid ja mahte vaadates on aga selge, et olemasolevate kontrollimeetmete tõhustamisel tuleb mingil hetkel piir ette ja edasi on kaks võimalust: mitmekordistada ameti kontrolli- ja uurimisressursse või panustada ennetamisse.

Meie ettepanek on arendada käibemaksukogumise süsteemi pettusekindlamaks, sest ennetus on alati odavam ja tõhusam kui tagajärgedega tegelemine. Samas eeldab see teatud kompromisse ka ettevõtjate poolt. Turuosa paranemine kuni 40% võrra kütusesektoris, kus kadus pool ettevõtetest ehk varimajanduse osa, saavutati just tänu koostööle ettevõtjatega.

Maksu- ja tolliameti ülesanne on juhtida tähelepanu probleemidele ning pakkuda välja võimalikke lahendusi. Loodan, et arutelu jätkub ja saab täiendust ka ettevõtjate poolt, kes tajuvad ebaausaid mängureegleid. Koostöös kõigi osapooltega on võimalik leida optimaalsed lahendused. Seni aga jätkame nii kontrollitegevuse tõhustamisega kui töötame lühemaajaliste võimalike lahendustega.

Autor: Marek Helm, Alo Merilo

Hetkel kuum