Äripäev • 10. märts 2016 kell 4:00

Reinsalu, aga nüüd - tuld!

Juhtkiri  Foto: Anti Veermaa

Äripäev annab minister Urmas Reinsalule ettevõtjatelt kogutud soovituste elluviimiseks aasta aega. Muudatuste ärategemine võiks olla ametispüsimise tagatis.

Justiitsministeeriumi eelmise aasta alguses loodud konkurentsivõime suurendamise töögrupp on jõudnud esimeste õiteni: ­Urmas Reinsalul tuleb kogutud ettepanekud nüüd vilja kandma panna.

Äripäev annab Reinsalule aasta kogutud tähelepanekute ja soovituste elluviimiseks, mille õnnestumise võiks siduda ministriametis püsimisega. Ettevõtjatest ja nende ühenduste esindajatest koosnev töögrupp on andnud hulga mõistlikke soovitusi, millest suur osa on eri aegadel ja kujudel toetust leidnud Äripäeva juhtkirjades.

Konkreetne to-do list

Täna avalikustab justiitsministeerium kogutud soovitused raporti kujul, mille ühe versiooniga on toimetus juba saanud tutvuda. Toimetuse hinnangul on valitsusele appi palutud ettevõtjad ja asjatundjad oma tööga hästi toime tulnud. Ehkki tõdemuses, et Eestis tehtu ja loodu peab muutuma senisest oluliselt konkurentsivõimelisemaks, pole midagi uut, on hulk seatud eesmärke konkreetsed ja peaksid leidma otsetee valitsuse to-do list'i.

Äripäev nõustub sellega, et konkurentsivõimelise ärikeskkonna üks oluline eeldus on töösuhete paindlikkus. Eesti töösuhete korraldus on ajale jalgu jäänud, seda just õigusliku raamistiku jäikuse ja kitsuse poolest. Paindlikumaid töösuhteid vajab nii nn Y-generatsioon kui välistööjõud, mida Eestis eri sektorid hädasti tarvitsevad.

Teiseks, maksukeskkond

Äripäeval on hea meel, et sotsiaalmaksu lae kehtestamine, mille vajadust oleme juhtkirjades palju kordi põhjendanud, on selgelt välja öeldud – kahju ainult, et pole välja pakutud konkreetset piiri, kuhu lagi panna. Tuletame siinkohal meelde, et 2012 lubas Taavi Rõivas, tollal riigikogu majanduskomisjoni liige, et sotsiaalmaksu lagi tuleb 2014. Seda pole siiamaani ja valitsus ei räägi sellest.

Samuti oleme nõus ammugi Äripäeva veergudelt läbi käinud ettepanekuga jagada sotsiaalmaksukohustus töötaja ja tööandja vahel, mis tekitab töötajas suurema huvi selle vastu, mismoodi riik tema maksuraha kasutab. Ka peame mõistlikuks isikustatud ravikonto sisseseadmist ja töötuskindlustusmakse määra alandamist.

Ettevõtja halduskoormuse vähendamine on oluline. E-keskkondade ajale jalgujäämine on terav probleem, mis leidis konkreetsete ettepanekutena palju käsitlemist ka äsja lõppenud Eduka Eesti arvamuskonkursil, kus see kujunes üheks põhiliseks teemaks. Paberimäärimine, mis riigiga asju ajades tuleb ette võtta, on kohati lihtsalt uskumatu. Andmed, mis on riigil olemas, ei liigu, kuigi neid liikuma panna ei ole keeruline. Puudub ühtne koordineerimine ning ühtsema e-Eesti vajadus ei paista olevat valitsuses pärale jõudnud.

Välismaistele ettevõtjatele kehtiva 183päevase Eestis viibimise nõude kaotamine on ettepanekutes sees suurinvestoritele suunatult. Siin soovitaks Äripäev enamatki paindlikkust, sest suured investeeringud võivad alata väikestest.

Rõivase grupp: valmis panna

Paljusid seadusloome kohta tehtud märkusi võiks justiitsminister võtta otsese ja karmi kriitikana tehtud tööle. Konkreetseid ettepanekuid on palju, ehkki ei puudu ka üleüldisemad tõhustada-parendada-soovitused.

Äripäev loodab, et Reinsalu võtab kokku saadud materjalist maksimumi ja avalikustab kiirelt need asjad, mida ta aasta jooksul ära kavatseb teha. See võiks omakorda head eeskuju näidata peaminister Taavi Rõivasele, kes on samuti kokku kutsunud töögrupi, kes peaks majanduskasvu edendama.

Hetkel kuum