11. märts 1996 kell 22:00

Sotsid hõive pärast mures

Rõhutades oma igakülgset toetust ELi plaanidele luua ühine valuuta, deklareerisid sotsialistide liidrid, et samal ajal tuleb tunduvalt rohkem tähelepanu pöörata uute töökohtade loomisele, et leevendada Euroopa tohutut tööpuudust.

Teiseks pidasid sotsialistid tähtsaks, et 29. märtsil Torinos algava ja aasta aega kestva valitsustevahelise konverentsi (VVK) debattidest, mille käigus põhjalikult analüüsitakse Maastrichti lepingut, saaks osa võtta kõigi 15 liikmesriigi avalikkus, ütles Portugali peaminister Antonio Guterres.

«Maastrichti lepingu viga on selles, et avalikkus sai selle üle arutleda alles pärast vastuvõtmist. Nüüd tahame arutellu sekkuda varem,» lisas Guterres.

Valitsustevaheline konverents peab rõhutama täishõive tagamise tähtsust ning lisama sellekohase sätte lepingusse, toonitas Saksamaa sotsiaaldemokraatliku partei parlamendifraktsiooni esimees Rudolf Scharping.

Kokkutulekul pidas põhiettekande Austria kantsler Franz Vranitzky, kes rääkis selles sotsiaalse heaolu ja parema hõive tagamise võimalikkusest tulevases valuutaliidus.

Vranitzky arvates tuleks muuta EMUsse pääsemise kriteeriumid paindlikumaks riigivõla osas. Öeldes, et sotsialistid on nõus valuutaliidu loomisega 1999. aastal, pidas ta samal ajal absurdseks, kui mõni riik jäetakse EMUst välja üksnes sellepärast, et selle riigivõlg ületab 60% sisemajanduse kogutoodangust, nagu on fikseeritud Maastrichti lepingus.

Austria kantsler ei olnud nõus ka Saksamaa rahandusministri Theo Waigeli soovitusega, et ühisvaluuta loomisel on vaja veelgi rangemaid valuutadefitsiidi nõudeid.

Sotsialistide liidrid olid seisukohal, et Euroopa Liidu võimalik laienemine Ida-Euroopa ja Vahemere riikide arvel ei tohi mingil juhul vähendada väikeriikide kaalu ja hääleõigust ühiste otsuste tegemisel.

«Kõik riigid peavad olema võrdselt esindatud,» kinnitas Scharping.

Sotsialistide kohtumisest Portugalis võtsid osa endine Euroopa komisjoni esimees Jacques Delors ning vaatlejad ELi liikmeks pürgivatest Ida-Euroopa riikidest, Poolast, Ungarist ja Sloveeniast. REUTER-ÄP

Hetkel kuum