12. mai 1996 kell 22:00

Makarovi hiilguse lõpp

Reedel lubas Eesti jahtklubide liit, kellelt TOPi kaudu renditud ruumides tegutsevad viis Jüri Makarovi firmat, rendivõlgade pärast lülitada neis ruumides välja elektri ja telefonid. Rendilepingud firmadega Makarovi Telekommunikatsioonid (MTK), Top-raadio, Esimene Võim ja Mausmedia lõppesid 7. mail, Makarov Muusik Management (MMM) peab välja kolima hiljemalt 1. juuliks, teatas Pirita sadama direktor Ants Nuki.

Nuki sõnul on osal Makarovi firmadel rent tasumata alates jaanuarist, teistel aprillist. Kokku on rendivõlg üle 200 000 krooni. Nuki kinnitab, et ta ei kavatse võlal suuremaks kasvada lasta.

«Me oleme kuulanud lubadusi juba möödunud aastast saadik,» räägib Nuki nördinult. «Saaks niisugusest tülikast rentnikust lahti.»

MMMi tegevdirektor Jaak Põldma väitis reedel, et ta ei tea rendilepingute lõppemisest midagi. «Kuulete ise, telefonid töötavad, raadio mängib,» vastas ta.

Küsimusele, mis saab MMMist pärast 1. juulit, hüüatas ta ärritunult: «Elame selle ajani, siis näeme.»

Rahajuhtimise ASi juhatuse esimees Vello Väinsalu väidab, et MMM on Tipp TV omanikfirma MTK aktsionäridele, ASile Carina, ASile Krooninvest ja Rahajuhtimise ASile, võlgu 12 miljonit krooni. Jüri Makarovi väitel tasuti võlg MTK aktsiatega, 12 miljoni maksmisest sularahas pole juttu olnud.

MMMi esindava advokaadibüroo Concordia vandeadvokaadi abi Maria Mägi sõnul on Carina, Rahajuhtimise ASi ning Krooninvestiga sõlmitud leping jõus. «Nad said Tipp TV aktsiad, mida nad nüüd tahavad?» imestab ta. «Mina küll ei tea, et selle kokkuleppe väliselt oleks nendel meestel võlgu.»

Vello Väinsalu räägib, et MTK aktsiatega taheti kindlustada seni projekti paigutatud raha jäämine ühte kindlasse kohta. Detsembris sõlmitud lepinguga said ülalnimetatud kolm firmat kokku 50 protsendi suuruse osaluse MTKs. Eraldi lepinguga fikseeriti Väinsalu sõnutsi kokkulepe, mille kohaselt kuulub tagasimaksmisele ka 12 miljoni kroonine võlg.

Laenu Tipp TV käivitamiseks võttis MMM 1994. aastal Krooninvestist ja Raepangast. Lisaks on MMM võtnud laenu ka Tallinna Pangast ja Põhja-Eesti Pangast. Pankadest võetud laenud on kokku ligi viis miljonit krooni.

Laenuleping Krooninvestiga sõlmiti 14,5 miljoni krooni peale, kuid lepingupoolte erinevate põhjenduste tõttu sai MMM kätte vaid 12 miljonit krooni.

Tagantjärele esitavad osapooled laenu võtmise kohta erinevaid versioone. Väinsalu sõnul sõlmis laenulepingu tollane Krooninvesti tegevdirektor Veiko Potisepp. Viimane väidab, et initsiatiiv raha andmiseks tuli Väinsalult. «Krooninvesti jaoks oli Makarovi projekt surmakirves,» lausub Potisepp.

Jaak Põldmal on oma versioon. Ta ütleb, et Väinsalu tegi MMMis audiitorkontrolli ja kuuldes Tipp TV projektist, hakkas selles osalemise vastu huvi tundma. Põldma lisab, et Väinsalu on algusest peale olnud huvitatud MTK aktsionäriks pääsemisest.

Väinsalu räägib, et 1994. aasta talvel valmistasid AS Talinvest ja Hüvitusfond ette MMMi võlakirjade emissiooni, mis oleks pidanud tooma firmale juurde 20 miljoni krooni ulatuses lisavahendeid. Sellele olevat Makarov välisinvestori projekti kaasamise ettekäändel vastu seisnud. «See on põhjus, miks me lõplikult tülli pöörasime,» tunnistab Väinsalu.

Talinvesti esindaja Rain Nuka meenutab, et taoline projekt oli tõepoolest olemas. Tema sõnutsi kavatseti emissiooni kaudu hankida raha, et kustutada MMMi võlg Krooninvesti ees. «Selleks ajaks, kui Makarov hakkas meie plaani vastu huvi tundma, polnud keegi teine enam projektist vaimustatud,» märgib ta.

Jaak Põldma sõnul said Tipp TV-le saatuslikuks Krooninvestilt saamata jäänud kaks miljonit krooni, samas on Väinsalu veendunud, et hoopis Krooninvesti hädad said alguse Tipp TV projekti alla pandud rahast.

«Laenulepingud olid vedelad, Makarov ei maksnud igakuiseid intresse,» räägib Väinsalu. Tema väitel jäi Makarovile antud laenust kaks miljonit krooni välja maksmata just intresside näol saamata jäänud tulu tõttu.

Praeguseks on Krooninvest oma tegevuse lõpetanud ja Väinsalu sõnul on üsna tõenäoline firma pankroti väljakuulutamine. Krooninvesti kaudu on kolmest miljonist kroonist ilma RAS Eesti Kindlustus, lisaks veel kümmekond kreeditori, nende seas ka pangad.

Toomas Tambur, kes töötab Eesti Kindlustuses investeeringutega, ütleb, et ta ei looda Krooninvesti kaudu Tipp TV projekti paigutatud raha tagasi saada. Ta lisab, et hiljemalt selle aasta lõpuks on nii MMM kui MTK pankrotis. Pankrotihaldurist sõltub, kas Tipp TV projekti on üleüldse mõtet saneerida, leiab Tambur.

Vello Väinsalu kaasaktsionär Tipp TV omanikeringis, turismifirma Balti Reiside AS (Baltic Tours) suurosanik Mait Metsamaa, teatab, et MTK aktsionärid kaaluvad firmasse paigutatud miljonite tagasisaamiseks pöörduda õiguskaitseorganite poole. Makarovi esindaja Maria Mägi peab seda põhjendamatuks.

Metsamaa üritab tunnistada õigustühiseks MMMi vara müük ja selle põhjal teiste firmade loomine. «Mida kiiremini enne Rock Summerit seda tehakse, seda rohkem raha on lootust Makarovilt kätte saada, sest peale Rock Summerit kaob raha jälle ära,» lausub Metsamaa.

«Kõike ei ole loomulikult võimalik kätte saada, vaid saada kätte struktuurid, sest kogu see kompott, mis Jüri on kunagi välja mõelnud, suudab ennast ära majandada päris korralikult,» lisab Metsamaa. Vello Väinsalu ja Mait Metsamaa teevad Makarovile ettepaneku, et MMM loobuks oma osalusest firmas MTK.

Maria Mägi kinnitab, et MMMi bilansis on praegu üsna suures ulatuses vara. «Vara, mis on müüdud, on müüdud bilansilise maksumusega ning see, millise hinnaga keegi ostab, on lepingu osapoolte otsustada,» väidab ta.

Kui toimub pankrotimenetlus ja kui pankrotihaldur ning võlausaldajad leiavad, et vara on müüdud liiga odavalt, võib rääkida vara tagasivõitmisest, selgitab Mägi.

Vandeadvokaadi abi tõdeb, et MMMi vara, sealhulgas Top-raadio, on müüdud mitmele firmale ja põhiliselt on selle eesmärk olnud viia vara nende juriidiliste isikute omandisse, kes tege-likult seda oma majandustegevuses kasutavad.

Jüri Makarovi sõnul müüb iga ettevõte oma vara nii, nagu ta seda heaks arvab. «Minu arust ei tohiks MTK aktsionäridel olla sooja ega külma, mida MMM oma varaga teeb,» lausub ta järsult.

RE Eesti Telekom ringhäälingu saatekeskuse direktor Rein Ruudi kinnitab, et saatekeskus ostis aprilli keskel ära Tipp TV antenni. Antenni ostusumma jääb Ruudi sõnul suurusjärku 3--4 miljonit krooni.

Vello Väinsalu tunnistab, et ta on müügitehingust teadlik. Jüri Makarov väidab, et tema ei tea MTK juhatuse esimehena sellest midagi.

Tallinna haigekassa on esitanud MMMi vastu pankrotiavalduse Tallinna linnakohtusse nõudes 1,4 miljonit krooni. «Eks siis eelmenetlusega otsustatakse, kas firma on maksujõuetu või mitte,» väidab Maria Mägi

Vello Väinsalu peab kõige õiglasemaks MMMi pankroti väljakuulutamist, kuid ühtlasi tõdeb ta, et selle variandi järgi on aktsionäridel üsna vähe lootust raha tagasi saada. Ta tunnistab, et teiste suuraktsionäridega on kaalutud kõiki variante raha tagasisaamiseks. Kui pöördutakse õiguskaitseorganite poole, tuleb seda teha ühiselt, leiab Väinsalu.

ASi Trio juhatuse esimees Rein Lang hindab Makarovi firmade võlgu vähemalt 30 miljonile kroonile. Ta lisab, et MMMi vara väärtus on null, kuna keegi ei tunne selle ostmise vastu huvi. «Ma ei usu, et ühelgi Eesti telejaamal seda tehnikat vaja on,» lausub ta.

«Kui Makarov ütleb, et tema raadiojaam maksab kolm miljonit krooni, siis mina ütlen, et selle väärtus on negatiivne, sest ta viib iga päev raha ainult välja,» jätkab Lang. «Kaks aastat tagasi oli selge, et see pomm lõhkeb. On olnud hämmastav, kui kaua see asi venib.»

Vello Väinsalu arvates pole 30 miljonit krooni MMMi võlgade kogusummana üle pakutud. Makarovi osalusega erinevate firmade vara hindab ta 15--16 miljonile kroonile. Väinsalu sõnul kavatsesid aktsionärid sulgeda Tipp TV märtsis, juba enne telekanalile saatuslikuks saanud tehnilist riket.

Tallinna Lauluväljaku ASi juht Riho Rõõmus kinnitab, et Makarovi organiseeritav Rock Summer praeguste kavade kohaselt ära ei jää. Ta ütleb, et sõlmitud on nii leping Bryan Adamsi kontserdi kui Rock Summeri toimumise kohta. Rõõmuse sõnul on kontserte korraldava firma, ASi Rock Summer Festival esindajad end seni korrektselt üleval pidanud.

«Teisest küljest, kui vastaspool ei täida lepingutingimusi, mis ta on lubanud täita enne kontsertide algust, on meie käitumine resoluutne -- lauluväljaku väravad lukku ja ei mingit festivali,» teatab Rõõmus.

Kui see pomm nüüd lõhkeb, võib juhtuda, et kaks praegu tules olevat projekti, nii Bryan Adamsi kontsert kui Rock Summer, võivad hävida, kommenteerib Rein Lang Makarovi äri kokkuvarisemist.

Makarov ise oli veel eelmisel nädalal veendunud, et Rock Summer toimub.

Hetkel kuum