31. august 1997 kell 22:00

Inkasso maksevorm rahvusvahelistes kaubatehingutes

Inkasso (ingl k Collection või CAD) on maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale (maksekohustuslasele) dokumendid vastavuses inkasso nõude esitaja poolt seatud tingimustega:

- aktsepteerimiseks ja/või maksmiseks (vekslid ja t?ekid);

- üleandmiseks makse või veksli aktsepteerimise vastu (dokumendid);

- üleandmiseks muudel tingimustel.

Inkassot kasutatakse väliskaubandustehingutes reeglina juhul, kui lepingupartneritel on eelnev koostöökogemus. Inkasso on olemuselt ostjasõbralik maksevorm. Samas annab see müüjale kindluse makse saamise osas, juhul kui kauba omandiõigust kandvad dokumendid on vormistatud nii, et ostja saab kauba oma valdusesse alles pärast makse teostamist või maksekohustuse (veksli) aktsepteerimist.

Välismaised müüjad ei ole sageli veel valmis müüma Eesti ostjaile kaupa tingimusel «tasumine pärast kauba kättetoimetamist» (sales on open account). Neile võib arveldusvormiks pakkuda inkassot, mis tagab müüjale makse saamise osas teatud kindluse.

Inkasso on müüjale turvalisem, kui kauba vedu toimub õhu- ja/või meretranspordiga. Nende transpordiliikide korral on kergem vormistada transpordidokumendid nii, et kaup läheb ostjale üle ainult pärast kauba eest tasumist või maksekohustuse aktsepteerimist.

Inkassol on eelised ka ostjale:

- makse sooritamine pärast kauba saabumist;

- inkasso mõõdukas hind;

- lihtne vormistusprotseduur;

- õigus kontrollida dokumente ning võimalus kontrollida kaupa enne dokumentide lunastamist;

- kindlus kauba omandiõigust kandvate ning muude vajalike dokumentide saamises pankade vahendusel.

Inkasso kasutamine maksevormina ei eelda ostjalt mingeid ettevalmistusi. Müüja on see, kes saadab dokumendid oma panga kaudu inkassoks. Ostja jääb ootama panga teadet inkassodokumentide saabumise kohta. Edasised instruktsioonid, mis on lisatud inkassoks saadetud dokumentidele, saab ta juba sealt.

Hetkel kuum