7. jaanuar 1998 kell 22:00

Üks töö, mitu tasu

Kroonu leib on kasin, aga kindel, on vana tõdemus. Uuem ajalugu lükkab selle ümber. Oma valitsemisaja lühidust tunnetavad riigi-linna-valla funktsionäärid ilmutavad suurepärast leidlikkust, et oma ametitöö eest mitu tasu saada.

Markantseimalt tõuseb esile Tallinna abilinnapea Kalev Kallo. Pingelise töö põhjendusel said linnajuhid hiljuti priske ametipalga lisa. Palk palgaks, paljud linnavalitsuse ja -volikogu liikmed teenivad kopsakat tasu ka osalemise eest linnaettevõtete ja akstiaseltside nõukogudes. Nii hinnatakse Kallo rolli linna ühisveonduse koondiste nõukogudes ligi kolmandikuga tema ametipalgast. Asi polekski kõneväärt, kui linnatranspordi kureerimine ei oleks Kallo tööülesanne. Oma nägemust juhirollist näitas Kallo juba Valika-Volvo aegadel.

Ministeeriumite tippjuhtidel keelati nõukogudes osalemine. Tõsi, mitmed said seejärel ruttu nõunikeks. Sama skeemi võiks rakendada ka linnajuhtide puhul. Või vähemalt sätestada ühe töö eest üks palk.

Hetkel kuum