10. mai 1999 kell 22:00

Keskkond nõuab sadu miljoneid

Euroopa Nõukogu direktiivi kohaselt peavad ettevõtted vähendama saaste- ja reostuskahjusid kompleksselt, mitte eri reostusviiside lõikes. Heitvete- ja jäätmekäitluse tõhustamiseks on ettevõtetel vaja leida üle poole miljardi krooni. Jäätmehoidlate sulgemine vajab suurimaid investeeringuid. Kust see raha võetakse, ei osanud projekti konsultant Anne Randmer veel eile öelda.

Keskkonnaministeerium kavatseb hakata välja andma uut tüüpi keskkonnalube. Lubade saamiseks peavad ettevõtted tõestama, et kasutavad saaste vältimiseks parimat võimalikku tehnikat. Samas jääb paralleelselt kehtima senine keskkonnalubade süsteem, kui ettevõte eri saasteliike ei tekita.

Keskkonnaprogrammi väljatöötamisel osaleva pilootettevõtte, ASi Norma juhataja Peep Siimon ütles, et kulutusi vajaminevale tehnoloogiale keskkonnanõuetele vastamiseks on raske hinnata.

ASi Silmet Grupp kuuluva ASi Ökosil juhatuse esimees Tõnis Kaasik väitis, et keskkonnareostuse vältimiseks vajaliku tehnoloogia väljavahetamine läheb tehasele maksma üle 155 miljoni krooni. Riiklikult finantseeritava Sillamäe jäätmehoidla sulgemine maksab lisaks ligi 313 miljonit krooni.

Keskkonnaministeeriumi projekt puudutab 31 tööstusettevõtet, 19 elektritootjat, 31 prügilat, seitset ohtlike jäätmete käitlejat ja kahte põllumajandusettevõtet. Nimistu võib Anne Randmeri sõnul täieneda.

Randmer kinnitas, et ettevõtteid, kes ei suuda keskkonnanõudeid täita, ootab sulgemine. Keskkonnalubadele minnakse tema sõnul siiski järk-järgult üle, et ettevõtted suudaksid nõuetega kaasa minna.

Autor: Anu Jürisson

Hetkel kuum