Tõnis Arnover • 12. detsember 2005 kell 22:00

Hongkongis jätkub kassi-hiire mäng

Kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, kui Hongkongi voor peaks läbi kukkuma, nagu juhtus 2003 Cancunis. See kahandaks usaldust WTO vastu ja raskendaks Doha vooru lõpetamist oluliselt. Keegi ju seda tegelikult ei taha, sest edukas maailmakaubandust liberaliseeriv lõppdokument tooks kasu kõigile, või vähemalt enamikule riikidele. Iseasi, kuidas selleni jõuda, ilma et keegi ei tunneks end pügatuna.

Arenguriigid nõuavad arenenud riikidelt ehk Euroopa Liidult ja USA-lt põllumajandustoetuste ja -tariifide järsku vähendamist. ELi kaubandusvolinik Peter Mandelson tegi ELi viimased ettepanekud teatavaks oktoobri lõpus. Nendes pakuti põllumajandustoodete tariifide üsna suurt kärpimist, ometi ei olnud need USA-le ega G20 suurtele riikidele, nagu India, Brasiilia, piisavad. Kaugemale EL enam minna ei saa, sest siis ootaks neid ELi suurima põllmajandusega Prantsusmaa veto. Lisaks leiab EL, et ta on oma põllumajanduse reformimisel juba väga palju teinud, ja ootab USA-lt vastusamme.

USA kaubandusesindaja Rob Portmani sõnul on USA valmis kaotama kõik põllumajanduse ekspordisubsiidiumid aastaks 2010, samuti loobuma kaubanduses riiklikest toetusprogrammidest, mis ELi väitel pole vastavuses ausa konkurentsiga. Aga vastu tahab ta ELilt rohkem järeleandmisi.

Erinevalt Prantsusmaast on Eesti toetanud ELi esitatud põllumajanduspaketti. Et Eesti on põllumajanduspoliitika liberaliseerimisega juba algust teinud, oleks läbirääkimiste läbikukkumine Eestile kahjulik, ütles hiljuti Äripäevas Eesti põllumajandusministeeriumi asekantsler Andres Oopkaup.

EL on teatanud, et mingeid uusi ettepanekuid ei tule enne, kuni Brasiilia, India jt riigid pole täpselt öelnud, kui palju nad on valmis oma tööstustoodete ja teenuste turgu avama. Need omakorda kinnitavad, et ei saa seda teha enne, kui pole saanud ELilt uusi konkreetseid lubadusi. Nii see kassi-hiire mäng ja vastastikune passimine jätkub.

WTO peadirektori Pascal Lamy väitel on teel Doha vooru lõppdokumendini Hongkongi kohtumiseks ära tehtud 55% tööst. Ta peab endiselt võimalikuks, et Doha voor suudetakse tuleval aastal lõpule viia.

Toetamaks vaesemaid arengumaid ja otsides neis liitlasi, püüavad nii EL kui ka USA Hongkongis suurte läbirääkimiste sees sõlmida eritehinguid vaesemate riikidega. ELi väitel aitaksid rikaste riikide erilepped vaeseid riike ja võimaldaksid põllumajandustariife vähendada järk-järgult.

Nii peab EL läbirääkimisi, kuidas parandada vaeste riikide banaanide ja suhkru pääsu oma turule. USA aga peab Aafrika riikidega kõnelusi puuvilla ja tekstiili teemadel.

Hetkel kuum